nieuws

VGZ en IZA samen verder zonder Univé

Archief

Na het afketsen van de fusie met Univé kijken VGZ en ambtenarenverzekeraar IZA, die al jaren ‘verloofd’ zijn, of een versneld huwelijk zinvol is.

De fusie tussen VGZ, IZA en Univé zou een gigantische verzekeraar hebben opgeleverd met 3,6 mln verzekerden onder wie 3,2 mln zorgverzekerden. De partijen hebben meegedeeld dat deze schaalgrootte bij nader inzien weinig economisch voordeel zou hebben opgeleverd. Toen de intentieverklaring in maart van dit jaar werd getekend, waren er nog hoge verwachtingen ten aanzien de distributie. Voor de afzet van schade- en levenproducten van Univé zou er een potentieel van twee miljoen verzekerden zijn bijgekomen (1,9 miljoen verzekerden van VGZ en 650.000 van IZA) en er zou een zorgbedrijf zijn ontstaan met een dominante positie in het zuiden en het noordoosten van het land. Ook op automatiseringsgebied werd veel van de fusie verwacht. Volgens VGZ-woordvoerder Bert Rensen bleek uit het doorrekenen van de plannen, dat op genoemde gebieden de eerste zes tot zeven jaar geen winst was te verwachten. “De fusiekosten zouden zeer hoog zijn geweest, want het was een ingewikkelde fusie geworden, vooral vanwege de vele Univé-onderlingen en het publiekrechtelijke karakter van IZA.”
De verzekeraars zeggen, dat bij het afketsen van de fusie niet heeft meegespeeld dat wellicht over een jaar of zes een basisverzekering voor ziektekosten wordt ingevoerd.
Omdat de fusie zou hebben geleid tot de grootste zorgverzekeraar van Nederland, was niet uit te sluiten dat de mededingingsautoriteit NMa niet akkoord zou gaan of voorwaarden zou stellen. “Tot een ‘melding van de voorgenomen concentratie’ is het niet gekomen”, aldus de verzekeraars, “want we wilden eerst de consequenties doorrekenen.” Voordat een fusie officieel bij de NMA wordt aangemeld bestaat de mogelijkheid een informeel advies te krijgen. De verzekeraars zeggen dat zij hiervan geen gebruik hebben gemaakt.
Zelfstandig verder
Univé noemt het “jammer” dat de fusie niet doorgaat – van de aangesloten onderlingen was overigens 86% vóór de concentratie – maar dat schaalvergroting op zich geen doel is. De verzekeraar wil geen andere fusiepartner meer. “We hebben besloten zelfstandig verder te gaan.” Vorig jaar is Univé, die toen al in gesprek was met VGZ, door Interpolis benaderd voor een vergaande vorm van samenwerking. Interpolis zegt desgevraagd het niet opnieuw te proberen.
VGZ en ambtenarenverzekeraar IZA werken nauw samen en hebben al jaren geleden afgesproken te fuseren. Omdat IZA een publiekrechtelijke verzekeraar is – en op grond hiervan geen juridische fusie kan aangaan met een privaatrechtelijke verzekeraar of ziekenfonds – is die fusie tot nu toe steeds verschoven naar het moment dat de schotten tussen de diverse verzekeringssystemen wegvallen. Inmiddels willen de twee de relatie vastere vorm geven. Onderzocht worden de mogelijkheden van het samenvoegen van de backoffices, of andere samenwerkingsvormen waar de IZA-verzekering zelf buiten blijft. Volgens VGZ wordt het plan voor een versneld samengaan niet ingegeven door de mogelijkheid van een basisverzekering.

Reageer op dit artikel