nieuws

Vezeno joeg tussenpersoon gordijnen in met dual pricing

Archief

Vezeno paste in 1990 dual pricing toe bij de verkoop van schadeverzekeringen aan De Hypothekers Associatie. De Zaandamse maatschappij offreerde premies die gemiddeld tien procent lager lagen dan die voor het overige intermediair. De tussenpersonenorganisaties NVA en NBVA stonden op hun achterste benen.

Volgens toenmalig Vezeno-directeur Frans Smaal was er een ‘afspraak’ met De Hypothekers Associatie over samenwerking op het gebied van schadeverzekeringen. “Gerelateerd aan de omzet van De Hypothekers Associatie, zijn er bepaalde prijsafspraken gemaakt. Dat zijn geen exclusieve prijsafspraken, want iedere tussenpersoon kan daarvoor in aanmerking komen als hij op die basis met ons zaken wil doen.” Hij voegde daaraan toe dat het “overigens niet ongebruikelijk is in onze markt”.
De Hypothekers Associatie was zich van geen kwaad bewust. Toenmalig directeur Frans Ramselaar: “De samenwerking dateert al van een jaar geleden. Voor ons is het niets bijzonders, want wij doen op deze manier met veel maatschappijen zaken. De schadeverzekeringen zijn voor ons bijproducten. We doen ze er alleen bij, omdat de klant dat van ons verlangt. In het leventraject bedingen we overigens ook bijzondere voorwaarden van maatschappijen, maar dat gaat veel moeizamer”.
Druk
Onder druk van NVA en NBVA zwichtte Vezeno en de dual pricing ging van de baan. Smaal hield vol dat het niet om een exclusieve regeling ging en stelde ook dat de premiekorting niet gerelateerd was aan de omzet. “De bedoeling was ook het overige intermediair van deze lage tarieven te laten profiteren.” Voor glasverzekeringen was dat volgens hem al het geval en voor de avp en brandverzekeringen zou het lagere tarief op korte termijn geïntroduceerd worden.
Smaal ontkende dat Vezeno oneigenlijk te werk is gegaan. De NBVA vond het “onbegrijpelijk” dat de maatschappij een vorm van dual pricing heeft ingevoerd. “Dat een intermediairmaatschappij die prijs stelt op een goede verhouding met het intermediair en een goede naam in de markt dit kan laten gebeuren”, zo vroeg de NBVA zich af. “Een dergelijk gedrag zullen tussenpersonen niet in dank afnemen en zonodig daaraan conclusies verbinden.”
Terugblik
Als Smaal nu terugblikt op deze periode bij Vezeno zegt hij: “Wij wisten dat dual pricing regelmatig in de markt toegepast werd. Maar wij waren in die tijd een kleine verzekeraar en de discussie over dit onderwerp werd over onze rug uitgevochten”. Overigens vindt Smaal dat de kritiek van de brancheorganisatie wel hout sneed. “De kritiek was dat wij aan het intermediair verschillende tarieven berekenden. Dat was iets wat wij niet wilden, maar De Hypothekers Associatie kon je wel als een intermediair beschouwen. Die kritiek hebben wij ons aangetrokken en we zijn gestopt met de verschillende prijsafspraken. Het waren namelijk dezelfde producten, die verschillend geprijsd werden, namelijk op basis van volume”.
Overigens vindt Smaal dat dual pricing zeker in de huidige markt mogelijk moet zijn. “Als je kijkt naar de intermediaire distributiekolom, dan moet je de kosten daar leggen waar ze gemaakt worden. Als een tussenpersoon zijn zaakjes goed op orde heeft en veel werk van de verzekeraar overneemt, dan mag hij best een andere prijs voorgelegd krijgen dan zijn buurman die nog niet zover is. Daarbij kan ook de aard van de verleende service een prijsverschil rechtvaardigen. Je moet het alleen niet stiekem doen, maar daar heel open in zijn.”
Frans Smaal: “Wij wisten dat dual pricing regelmatig in de markt werd toegepast”.
1990
– Pensioenadviseurs Mr. Bolle & Partner: ‘Geheime lijfrenteaanbieding van UAP was groot succes’- Aidsrisico mannen vergt flinke premieverhogingen- Amro Bank gestart met levenvolmachtbedrijf- Simons brengt volgende week ‘moderne volksverzekering’- Dual pricing Vezeno bij schadeverzekeringen- Nieuwe organisatiestructuur voor Federatie Assurantieclubs- Geen ontheffing verbod op provisieafspraken- NAF Groep overweegt wijziging marktstrategie- Avéro bouwt aan keten van assurantieadviseurs- Fusieplan NN zorgt voor veel opschudding onder intermediair

Reageer op dit artikel