nieuws

Verzuimproduct van Fundum

Archief

Fundum heeft begin deze maand een integraal verzuimproduct op de markt gebracht onder de naam VerzuimRegiePlan.

De inkomensbeschermingsverzekeraar onderscheidt in het product vier pijlers: preventie, interventie, reïntegratie en verzekering. In het preventietraject kunnen zowel werkgevers als medewerkers professionele hulp inroepen bij zakelijke, persoonlijke of functiegerelateerde problemen. Zij kunnen zich wenden tot een externe, onafhankelijke organisatie. “De privacy van alle verzekerden is strikt gewaarborgd. Er gaat alleen anonieme statistische informatie naar Fundum voor toekomstige beleids- en productontwikkeling. In het interventie- en reïntegratietraject speelt Business Health Support als partnerorganisatie de rol van verzuimregisseur.
Verzekering
Het slotstuk van het VerzuimRegiePlan wordt gevormd door een gebundelde verzuimverzekering. Ook al zijn deze in beginsel geïntegreerd, desgewenst kan de klant ook apart een Ziekengeld- of Pembaverzekering sluiten. Het product kan worden gesloten als stoploss-verzekering of als traditioneel product.
Het VerzuimRegiePlan kent een minimale contracttermijn van drie jaar, “gezien de langere termijnen die gewoonlijk met reïntegratieprocessen gemoeid zijn”.

Reageer op dit artikel