nieuws

Verzekeringsbeleid musea onder de loep

Archief

De ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W) en Financiën onderzoeken samen met de Vereniging van Rijksgesubsidieerde Musea de mogelijkheden om de overheid een grotere rol te geven in het verzekeren van onder meer kunsttentoonstellingen.

Staatssecretaris Van der Laan van OC&W wil met verzekeraars gaan praten om te kijken of voor musea bij een goed veiligheidsplan niet wat minder premie gerekend kan worden, zo liet zij weten op een congres over veiligheid. “De verzekeringspremie zou eigenlijk beter kunnen worden ingezet om meer belangstelling te creëren en ook de veiligheid in het algemeen te verbeteren. Daarom lijkt het mij interessant om eens na te denken over een ander verzekeringsbeleid voor ons cultureel erfgoed.”
Sinds eind jaren tachtig neemt de overheid onder voorwaarden een deel van het risico voor haar rekening bij tentoonstellingen ‘van nationaal belang’. Het gaat daarbij grofweg om dekkingen van tussen de e 10 mln en e 40 mln. Volgens Cees Kortleve van Aon Artscope, gespecialiseerd in kunst, wordt nu gekeken of die regeling verruimd kan worden. “Zo zou mogelijk de kwalificatie ‘nationaal belang’ kunnen vervallen, zodat ook kleinere tentoonstellingen gebruik kunnen maken van garantieverlening door de staat. Dat betekent een forse reductie op de premie.”
De beveiliging is bij grote tentoonstellingen altijd wel in orde, aldus Kortleve. “De meeste schadegevallen hebben betrekking op de eigen collectie van musea. Als het om je eigen spullen gaat, ben je altijd wat minder voorzichtig.” Verzekeraars staan neutraal tegenover een grotere rol van de overheid in het dekken van risico’s, denkt Kortleve. “Wat betreft het premieniveau zullen ze het wat minder vinden. Het promillage aan premie dat wordt betaald, is al dramatisch laag. Zeker als je het afzet tegen vergelijkbare risico’s.”
Museon
Aon was als beursmakelaar ook betrokken bij het verzekeren van de diamantententoonstelling vorig jaar in het Museon. In de nacht van 1 op 2 december vorig jaar werd daar voor e 6,5 mln aan sieraden gestolen. De buit is nog steeds niet teruggevonden en verzekeraars Allianz, Hienfeld, Erasmus en Nassau weigeren tot uitkering over te gaan omdat de beveiliging van de tentoonstelling niet in orde zou zijn geweest. Het Museon stelt dat vooraf namens de verzekeraars geen inspectie is uitgevoerd en wil een rechtszaak starten om alsnog een uitkering af te dwingen. Kortleve wil geen uitspraken doen over de gang van zaken: “Deze zaak is niet te vergelijken met andere tentoonstellingen”.

Reageer op dit artikel