nieuws

Verzekeringsbedrijfstak wacht moeizaam cao-overleg

Archief

Werknemers in de verzekeringsbedrijfstak kunnen hun knopen vast gaan tellen. Een flinke loonsverhoging zit er voorlopig niet in. Kostenbeheersing staat centraal in de nieuwjaarsboodschappen van diverse verzekeraars. Allianz-topman Henri van Lent is het duidelijkste: “De komende cao-onderhandelingen moeten gericht zijn op werkgelegenheid, ten koste van de 15% die de verzekeringsbranche nu meer betaalt dan het gemiddelde van Nederland”.

Volgens Van Lent gaan alle verzekeraars hun kosten reduceren in reactie op de in 2001 en vooral 2002 drastisch gedaalde resultaten en bedrijfsvermogens. “Deze efficiencyslag gaat onvermijdelijk ten koste van de werkgelegenheid in de verzekeringsbedrijfstak”, zo zegt Van Lent, die benadrukt dat “de loonkosten nog steeds zowat 65% uitmaken van de totale kosten”.
Allianz Nederland zal daarbij niet worden gespaard. “Het Allianz-concern streeft naar een combined ratio – de verhouding tussen schadelast plus kosten ten opzichte van de premies – lager dan 100%. Nu is dat cijfer 101,5%, op AIG na waarschijnlijk de beste ter wereld.” In ons land moet het verhoudingsgetal dit jaar op 99,5% uitkomen. Van Lent richt zijn pijlen niet alleen op “de blijvende verliezen in de ziektekostenportefeuille”, maar vooral ook op de levensverzekeraars binnen het bedrijf, zijnde Royal Nederland, Zwolsche Algemeene en Universal Leven. “Ik ben bezorgd over de kostenontwikkeling bij onze Leven-organisatie. Het wordt één van de topprioriteiten in de komende maanden.”
Bijval
Onbewust krijgt Van Lent bijval van de bestuursvoorzitters van Delta Lloyd en Fortis/ASR, respectievelijk Niek Hoek en Jacques van Ek. Zij hameren in hun nieuwjaarsboodschappen eveneens op kostenbewustzijn. Hoek heeft wat dat betreft al een succes te melden. “Ik heb u vorig jaar gevraagd kritisch naar uw kosten te kijken”, zo zei hij tegen het Delta Lloyd-personeel. “En dit jaar is voor het eerst het kostenniveau gedaald. Ik hoop volgend jaar te melden dat de dalende kostenlijn zich doorzet.”
Hoek ziet overigens voordelen in de magere verzekeringstijden. “Alle spelers in de markt hebben weer broodnodig behoefte aan structureel winstgevende business. Dat geeft mogelijkheden tot margeverbetering.”
Zowel Hoek als zijn Allianz-collega Van Lent constateren dat een aantal kleine en middelgrote concurrenten met buitenlandse aandeelhouders zich waarschijnlijk terugtrekken uit de Nederlandse markt. “Er werden en worden nog nooit zoveel bedrijven door hun aandeelhouder te koop aangeboden”, aldus Van Lent. Hoek ziet ook daar wel brood in. “Het geeft Delta Lloyd kansen voor autonome groei en verhoging van ons marktaandeel op het gebied van Leven, Pensioen, Schade en Ziektekostenverzekeringen.”
Hoek wil overigens dat Delta Lloyd zich gaat “concentreren op de kerncompetentie: financiële dienstverlening”. Die activiteiten moeten verder uitgebouwd en geperfectioneerd worden, aldus Hoek. “Zaken waarmee wij ons niet kunnen onderscheiden passen wellicht beter bij aanbieders die dat wel als kerncompetentie hebben”.

Reageer op dit artikel