nieuws

Verzekeraars zetten klok provisieverdientermijn terug

Archief

Het is niet in het belang van de consument en niet in overeenstemming met een advies (uit 1999) van het Verbond van Verzekeraars, maar steeds meer levensverzekeraars hanteren weer provisieverdientermijnen van vijf in plaats van tien jaar. De jongste maatschappij die de verdientermijn heeft teruggebracht, is Hooge Huys: “We geven gehoor aan een sterke roep van het intermediair”.

Die roep zou het gevolg zijn van het inzakken van de markt voor levensverzekeringen, waardoor steeds meer assurantiekantoren in financiële problemen komen. “Vanuit het intermediair bleek er een sterke behoefte om de afsluitprovisie sneller (dan tien jaar) als verdiend te kunnen beschouwen”, zegt Bart Janknegt, bedrijfshoofd Competence Center Verzekeringen. “Hooge Huys heeft besloten om daaraan tegemoet te komen.”
Janknegt benadrukt dat “de snelheid waarmee consumenten waarde in de polis kunnen opbouwen, gelijk is gebleven aan die van de oude productlijn”. In deze productlijn (ParticipatiePlan en VermogensPlan) was de verdientermijn tien jaar. “Om dit te kunnen doen, houdt Hooge Huys voortaan nagenoeg alle maatschappijkosten over de gehele duur van de verzekering in, waar dat voorheen in de eerste tien jaar van de looptijd plaatsvond. Verder brengen we klanten alleen mutatiekosten in rekening wanneer die daadwerkelijk hun polis muteren, volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. Daarmee wordt het algemene kostenniveau binnen de verzekering teruggebracht.”
Fortis ASR
Eén van de partijen die het Verbond-advies van augustus 1999 niet heeft gevolgd, is Fortis ASR. Stad Rotterdam, Woudsend en De Amersfoortse hebben hun provisieverdientermijn nooit verder opgerekt dan tot zes jaar; Stad Rotterdam en Woudsend hadden vóór 2000 overigens een termijn van twee jaar. “Materieel levert het dezelfde verbetering van de afkoopwaarde op en dat was het doel van de aanpassing”, zo verdedigde directeur Jos Baeten destijds de keuze voor zes jaar. Bij Amev werd de verdientermijn, weliswaar met een jaar vertraging, opgetrokken van vijf naar tien jaar.
Marketing-directeur Rien Arts van Stad Rotterdam stelt dat de provisieverdientermijn op dit moment onderwerp is van discussie binnen Fortis ASR. Arts: “In het kader van de centralisatie van onze backoffices en de daarmee samenhangende productharmonisatie wordt bekeken welke verdientermijn we in de toekomst gaan hanteren. Het is een belangrijk item, maar we zijn er nog niet uit”.
Aegon
Delta Lloyd kent voor het product Delta Life ook een provisieverdientermijn van zes jaar. “We willen dit product op termijn vervangen door het Financieel Vrijheidsplan. De verdientermijn van de afsluitprovisie is bij dat product op tien jaar gesteld”, aldus Delta Lloyd.
Een andere maatschappij met kortere provisieverdientermijnen is Winterthur: vijf jaar bij de beleggingsverzekering Windex en negen jaar voor traditionele polissen. “Windex hadden we in 1999 net geïntroduceerd, toen het Verbond met dat advies kwam. Omdat het advies niet marktbreed werd gevolgd, zijn wij op die vijf jaar blijven zitten”, zo verklaart directielid en Verbond-bestuurder Norbert Schultz. “Door een lage kostenstructuur kennen wij echter een nette afkoopwaardeontwikkeling.”
Verder hanteert Conservatrix gemiddelde verdientermijnen van vijf jaar en experimenteerde franchiseorganisatie Financieel Compleet afgelopen zomer met een provisieverdientermijn van drie jaar. Volgens eigenaar Aegon ging het om een tijdelijke proef. Of en hoe die is voortgezet, wil Aegon niet zeggen. Er zou bij intermediairbedrijf Meeùs, ook eigendom van Aegon, eveneens met heel korte verdientermijnen zijn gewerkt.
Provisie- en kosten- structuur Hooge Huys
Voor alle nieuwe universal-lifeverzekeringen hanteert Hooge Huys de volgende provisieregeling als standaard:
– 4% (premie maal duur) afsluitprovisie,- 5% (premie maal duur) bij gespreide betaling afsluitprovisie over eerste vijf jaar,- 8% van jaarpremie bij doorlopende provisie over hele premieduur.Hier bovenop wordt nog 0,02% fondsprovisie over de waarde van de belegde premies betaald.
Bij de eerste twee provisievarianten vinden in de eerste vijf jaar van de verzekering de volgende inhoudingen op de betaalde premie plaats: 47% bij een looptijd van 35 jaar en 20% bij een looptijd van 15 jaar. Als wordt afgezien van de fondsprovisie is de premie-inhouding (bij een standaard van 3% afsluitprovisie en 4% doorlopende provisie) 35% bij een looptijd van 35 jaar en 17% bij een looptijd van 15 jaar.
Kiest de tussenpersoon echter voor 10% doorlopende provisie, dan wordt van de premies in de eerste vijf jaar 18% ingehouden bij een looptijd van 35 jaar en 13% bij een looptijd van 15 jaar. “De keuze voor doorlopende provisie heeft een sterk positief effect op de gelijkmatigheid waarmee consumenten waarde in hun polis kunnen opbouwen”, zo licht Janknegt de verschillen toe.
Overigens wordt van alle premies die geïnvesteerd worden in fondsen nog eens 3% ingehouden.
De verdientermijn voor afsluitprovisie ineens is vijf jaar: voor elke betaalde maandpremie is eenzestigste verdiend. Bij de overige provisievormen, dus ook de gespreid uitbetaalde afsluitprovisie, is de beloning direct verdiend.
Winteractie
Hooge Huys is een speciale actie gestart om de verkoop van de Pensioengat Verzekering en het Privé Pensioen te stimuleren. Klanten die voor 1 januari een van de twee polissen sluiten, krijgen twee kaarten voor de finaledag van de World Cup-schaatsen in Heerenveen. Tussenpersonen kunnen bij vijf gesloten polissen meedoen aan een schaatsclinic onder leiding van een schaatsvedette uit de ploeg van DSB/Hooge Huys. Inmiddels is de eerste nieuwe universal-lifepolis van Hooge Huys gesloten; de ‘primeurpost’ loopt via Beljaars Verzekeringen en Hypotheken in Zevenbergen.

Reageer op dit artikel