nieuws

Verzekeraars wacht derde prestatiemeting

Archief

Voor het derde achtereenvolgende jaar wordt de dienstverlening van verzekeraars tegen het licht gehouden. De resultaten van het onderzoek in opdracht van het Platform Kwaliteitsonderzoek Verzekeraars, een initiatief van DAK, NBVA en NVA, worden op 29 oktober in Slot Zeist gepresenteerd.

De ‘prestatiemeting’ van verzekeraars, uitgevoerd door TNS Nipo, heeft komende maand plaats. Alle leden van DAK, NBVA en NVA, bij elkaar ruim drieduizend kantoren, ontvangen een vragenformulier over acht aspecten van de dienstverlening door verzekeraars. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar activiteiten op het gebied van schade-, levens- en zorgverzekeringen.
Onder meer wordt onderzocht het kennisniveau van de binnendienst, de nauwkeurigheid en snelheid van de polisopmaak, de responstijd op telefonische vragen en de snelheid waarmee mutaties worden doorgevoerd. Welke maatschappijen worden beoordeeld, hangt af van de respondenten.
Tevens geven de leden van DAK, NBVA en NVA een algemene beoordeling van de maatschappijen waarmee zij samenwerken. De uitkomsten daarvan worden afgezet ten opzichte van de beoordelingen vorig jaar.
De respons van de geënquêteerde leden bedroeg vorig jaar 41% en in 2001 32%.

Reageer op dit artikel