nieuws

Verzekeraars vragen integrale aanpak zorg

Archief

“Verzuim en arbeidsongeschiktheid kunnen uitsluitend worden aangepakt als er meer samenhang komt tussen zorg en sociale zekerheid.” Dit hebben de verzekeraars de kabinetsformateur meegedeeld.

Zorgverzekeraars Nederland en het Verbond van Verzekeraars hebben een verlanglijst ingediend bij de kabinetsformateur. In hun brief vragen zij onder meer om een integrale aanpak van verzuim en reïntegratie. Dit kan door ‘demedicalisering’ van verzuimoorzaken (veelal heeft het verzuim geen medische oorzaak) maar daartoe moeten huisartsen en arboartsen de taken beter verdelen. Ook moeten bedrijfsgezondheidszorg en reguliere zorg beter samenwerken bij de vraag wat een patiënt nog kan. De verzekeraars willen voorts dat werknemers en werkgevers meer mogelijkheden krijgen de problemen naar eigen inzicht op te lossen en dat er meer ruimte komt voor ondernemerschap door onder meer zorginstellingen. Ook wordt gevraagd om een adequatere inzet van geld en om betere gegevensuitwisseling.
De brief is medeondertekend door de koepelorganisaties van arbodiensten (BOA), reïntegratiebedrijven (Borea)en uitzendbedrijven (ABU).

Reageer op dit artikel