nieuws

Verzekeraars onderzoeken tarief voor niet opdagen

Archief

Zorgverzekeraars Nederland onderzoekt samen met ziekenhuizen of het mogelijk en wenselijk is verzekerden te beboeten wanneer zij niet opdagen voor een operatie of behandeling.

Het komt vaak voor, dat verzekerden zonder een geldige reden op te geven niet in het ziekenhuis verschijnen voor een afgesproken behandeling of operatie. De indruk bestaat dat mensen die een afspraak hebben voor een niet-spoedeisende behandeling, zoals een sterilisatie, een liesbreukoperatie en een meniscusoperatie, deze afbellen omdat het mooi weer is. Door dit gedrag staan operatiekamers leeg en worden wachtlijsten langer. Het Kennemer Gasthuis in Haarlem zocht hierover vorige week de publiciteit. Het ziekenhuis vindt dat moet worden nagedacht over de mogelijkheid om de kosten die voortvloeien uit zulke afzeggingen, op de betrokkene te verhalen.
Het ziekenhuis heeft Zorgverzekeraars Nederland gevraagd hierover mee te denken. Een rekening sturen is namelijk niet de oplossing. Als de verzekerde niet betaalt en moet worden aangemand, en die kans is groot, kost dat wellicht vaak meer dan het oplevert. Het ziekenhuis zou graag zien dat de boete via de zorgverzekeraars verloopt. Dat is echter niet zo simpel als het lijkt. Een particuliere verzekeraar kan de boete aftrekken van de vergoeding, maar een ziekenfonds heeft die mogelijkheid niet.

Reageer op dit artikel