nieuws

‘Verzekeraars leggen premie- verhoging niet goed uit’

Archief

De verzekerden waren in het afgelopen jaar minder tevreden over hun zorgverzekeraar dan in het jaar ervoor. Zij vinden onder meer dat de verzekeraars er niet goed in zijn geslaagd de noodzaak van de premiestijgingen uit te leggen.

Volgens Klantenmonitor Zorgverzekeringen, het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek van Jan M. de Mos Consultancy en MarketResponse, hebben de forse prijsverhogingen begin dit jaar hun sporen nagelaten. Ruim één op de vier verzekerden, wat neerkomt op 27%, is ontevreden met de verhouding premie/dekking,. Vorig jaar was dit nog 17%. Bij slechts twee van de 24 onderzochte verzekeraars bleek de tevredenheid van verzekerden niet verminderd. Gemiddeld wordt nu een rapportcijfer gegeven van 6,3. Vorig jaar was dat 6,7.
Ook zijn de verzekerden minder (dan vorig jaar) tevreden over de wijze waarop de verzekeraar heeft gecommuniceerd over de aanpassingen van voorwaarden en premies begin dit jaar. De verzekeraars zijn er onvoldoende in geslaagd om de noodzaak van de premiestijgingen uit te leggen. Bovendien gaat een groot deel van de verzekerden er van uit dat zijn verzekeraar onzorgvuldig omgaat met de betaalde premie.
“Met het stijgen van de premies neemt de druk op de verzekeraar toe”, constateert Klantenmonitor. “De verzekerde verwacht voor zijn hogere premie ook een hogere service. Opvallend lager dan vorig jaar scoren de deskundigheid en de vriendelijkheid van de medewerkers, het verwerken van wijzigingen en klachtafhandeling.”
Positief oordeelden de verzekerden over de rol van verzekeraars bij het bekorten van de wachtlijsten. Ook is de verzekerde positiever over de adviezen die door de verzekeraars worden verstrekt en de aandacht die zij geven aan het uitwisselen van ervaringen met medepatiënten.
De waardering voor de publiekrechtelijke ambtenarenverzekeraars lijden minder onder de premiestijgingen. Zij zijn op punten iets minder tevreden, maar vanwege het ruime vergoedingenpakket was het eindoordeel milder. Opmerkingen:

Reageer op dit artikel