nieuws

Verzekeraars laten kwaliteit van hun personenschaderegeling toetsen

Archief

Er komt dit jaar een audit-traject waarin wordt getoetst of aansprakelijkheidsverzekeraars bij de afwikkeling van personenschadeclaims voldoen aan de eisen die zij zichzelf hebben gesteld of die door andere organisaties zijn opgelegd. Dit blijkt uit de nieuwjaarsboodschap van het Personenschade Instituut van Verzekeraars (PIV).

Behalve voor de audit wil het PIV zich sterk maken voor een zo goed mogelijk opleidingstraject voor schadebehandelaars en schaderegelaars. Daarnaast komen er initiatieven voor mediation als middel om vastgelopen dossiers weer op de rails te krijgen. Tot slot wil het PIV komen tot normering van de vergoeding van kosten voor rechtshulp, “want in veel dossiers is daarover discussie”.
PIV-directeur Theo Kremer: “De afgelopen jaren zagen we verscheidene initiatieven ter verbetering van de behandeling van personenschadeclaims. 2004 moet een oogstjaar worden en het PIV wil daar een flink steentje aan bijdragen”.
Alle partijen
Het PIV vindt het van groot belang dat alle spelers op het veld van de personenschade zich realiseren een actieve en creatieve rol te moeten spelen. In dat kader wijst het PIV op het onlangs verschenen rapport van de Stichting De Ombudsman waarin de focus op al die verschillende partijen gericht was.
Behalve de Stichting De Ombudsman zijn ook het Nationaal Platform Personenschade (NPP), de Universiteit van Tilburg en de Vrije Universiteit bezig met het uitwerken van tal van gedachten en aanbevelingen die moeten leiden tot een transparanter, sneller en meer efficiënt proces van behandeling van personenschaden.
In al deze aanbevelingen kan het PIV zich goed vinden. Wel wijst het er op dat niet op verschillende terreinen telkens opnieuw het wiel moet worden uitgevonden, laat staan dat men elkaar in de wielen gaat rijden. De krachten moeten daarom worden gebundeld en er moet gecoördineerd worden opgetreden. “Uiteindelijk is het NPP de meest aangewezen partij om hier de regie te voeren, te meer omdat het NPP speciaal is opgericht om het belang van de slachtoffers van personenschade te dienen.”
Ook uit het rapport van de Stichting De Ombudsman blijkt dat benadeelden graag zoveel mogelijk het leven van vóór het ongeval oppakken. “Verzekeraars kunnen daaraan bijdragen door reïntegratieactiviteiten en arbeidsbemiddeling. Belangenbehartigers moeten hen daarom in staat stellen zich direct met de benadeelde te verstaan”, aldus het PIV.

Reageer op dit artikel