nieuws

Verzekeraars krijgen dikke onvoldoende voor internet

Archief

Tussenpersonen zijn zeer ontevreden over de inspanningen van verzekeraars met betrekking tot internet. Dit blijkt uit een onderzoek onder het NVA- en NBVA-intermediair, uitgevoerd door het blad INFinance.

Uitgaande van de huidige situatie gaf 43% de verzekeraars een onvoldoende voor wat betreft de ondersteuning op zoekfunctie. Dit is de wijze waarop tussenpersonen via de site van de verzekeraar gevonden kunnen worden door de klant.
Op andere punten scoren de verzekeraars nog slechter: 88,2% geeft de maatschappijen een onvoldoende als het gaat om softwarematige ondersteuning bij het benaderen van de backoffice van verzekeraars en 66,2% is ontevreden over de inhoudelijke ondersteuning. Tussenpersonen die met veel verzekeraars te maken hebben, moeten even zoveel softwarepakketten gebruiken om de systemen van de verzekeraar te kunnen benaderen. Dit wordt als een zeer groot probleem ervaren.
Wat de verzekeraars zich volgens INFinance zeker mogen aanrekenen, is het gegeven dat maar 23% van de ondervraagden vindt dat ze voldoende worden betrokken bij de internetactiviteiten van verzekeraars.
Het tijdschrift stuurde overigens alle leden van de NVA en NBVA de enquête toe. Van de NBVA stuurden 268 de enquête retour en van de NVA retourneerden 264 de vragenlijst. Een respons van ruim 30%.
Prioriteit
De website heeft grote prioriteit bij de tussenpersonen. Ruim de helft geeft aan een website te hebben; ruim 83% geeft aan binnen een jaar online te willen zijn. De NVA-adviseur blijkt langer op het web aanwezig te zijn dan zijn collega bij de NBVA. De meeste ondervraagden besteden het onderhoud van de site uit aan derden.
De belangrijkste doelstelling van het intermediair is om via de website informatie te verstrekken over de eigen onderneming en producten. INFinance concludeert dat de meeste sites aangeklede bedrijfsfolders zijn en dat de kans klein is dat de bezoeker er nog eens zal terugkeren.
Bedreigingen
De meeste tussenpersonen ervaren internet als een grote kans om de dienstverlening aan bestaande klanten te verhogen. Daarnaast biedt het medium de mogelijkheid tot verbetering van de bedrijfsprocessen. Dat de verzekeraars via internet het intermediaire kanaal gaan passeren, wordt wel gezien als een grote bedreiging.
De NBVA-leden zijn enthousiaster over de inspanningen van hun organisatie dan NVA-leden. Het onderwerp ‘inhoudelijke ondersteuning’ werd beoordeeld door 119 NBVA’ers en 92 NVA’ers; 78,2% van de NBVA-leden gaf aan tevreden te zijn, terwijl niet meer dan 27,2% van de NVA-leden de inhoudelijke ondersteuning van de eigen organisatie met een voldoende waarderen. Ook voelen NBVA-leden zich meer betrokken bij de initiatieven op internet die de brancheorganisatie onderneemt.

Reageer op dit artikel