nieuws

‘Verzekeraars helpen straks pensioensparen ook om zeep’

Archief

In hun drang om productieverlies uit lijfrente- en kapitaalverzekeringen zo veel mogelijk te beperken, storten diverse verzekeraars zich op de markt voor pensioensparen. Door het fiscale aspect van deze pensioenvoorziening te veel te benadrukken, helpen de verzekeraars het pensioensparen om zeep, zo vreest Paul van der Heide.

Door Paul van der Heide
Pensioensparen of bijspaarpensioen is al lange tijd fiscaal gefaciliteerd. Het biedt werknemers de mogelijkheid om tot een bepaald fiscaal maximum aanvullend te sparen voor extra pensioen. Dit geschiedt over het algemeen geheel op vrijwillige basis. Het fenomeen wordt nog maar zelden gebruikt, maar alom gezien als uitstekend alternatief voor de wegvallende lijfrentemarkt. Het potentieel wordt geschat op een totale premie van e 8 miljard per jaar.
Les geleerd
Deze markt wordt bedreigd, doordat pensioensparen door enkele verzekeraars wordt ingezet als alternatief voor spaarloon- en premiespaarregelingen. Hierdoor wordt pensioensparen geheel in een fiscaal kader geplaatst en dat is erg jammer. Ik had gehoopt dat we een les uit het verleden geleerd hadden. Immers, alles wat fiscaal gedreven is in verzekeringsland, wordt de op korte of lange termijn ongedaan gemaakt en dat hebben we geheel aan onszelf te danken. Het is logisch, dat de fiscale wetgever een rem zet op productie die kennelijk alleen bedoeld is om verzekerden fiscaal voordeel te bieden.
Beweegredenen
Het ware beter geweest als verzekeraars in hun reclame-uitingen de beweegredenen volgen van de wetgever om bepaalde fiscale voordelen te bieden. Het gaat erom dat werknemers in staat zijn een adequate pensioenvoorziening op te bouwen in die situaties waar een tekort optreedt. Dit vraagt een deskundig advies van een professioneel opgeleide tussenpersoon. Kennelijk is het voor een paar verzekeraars te verleidelijk een goedkopere en minder professionele insteek te nemen. Zij positioneren pensioensparen als alternatief voor spaarloon- en premiespaarregelingen. Jammer, dat nu al een fiscale smet op deze spaarmogelijkheid wordt geworpen, terwijl die nog in de kinderschoenen staat.
Ik stel mij de vraag hoe lang de fiscale wetgever pensioensparen in de huidige vorm laat bestaan. Wordt het een succes door fiscaal gedreven motieven, dan wordt het voor de fiscus een strop en is een ingreep onvermijdelijk. Ieder weldenkende adviseur en verzekeraar moet begrijpen dat het publiekelijk aanvoeren van fiscale motieven de kat op het spek binden is. Ik doe een ernstig beroep op de verzekeringsmarkt in de reclame-uitingen meer in te gaan op motieven als nodige aanvulling op het pensioen.
Beroepsorganisaties
Een verwijzing voor een goed advies naar de pensioenadviseur – al of niet zijnde het eigen spaarloonbedrijf – is een stuk beter. Dit zal voor de fiscale wetgever veel minder storend zijn. Juist waar het gaat om pensioen is de rol van de adviseur van grote betekenis. Door de fiscalisering van de enige groeimarkt binnen het levensverzekeringsbedrijf, miskennen deze verzekeraars de professionele adviseur. Immers, deze heeft het fiscale motief niet nodig om een goed advies neer te leggen. Het is mij een raadsel waarom de beroepsorganisaties van assurantietussenpersonen nog niet tot actie overgaan en – samen met verzekeraars – trachten een verantwoorde benadering van de lucratieve bijspaarmarkt te bewerkstelligen.

Reageer op dit artikel