nieuws

Verzekeraar ABN Amro keert megadividend uit aan bank

Archief

ABN Amro Verzekeringen keert een miljoenendividend uit aan ABN Amro Bank. De eenmalige uitkering houdt verband met de integratie van alle verzekeringsactiviteiten van de bank in de nieuwe joint-venture met Delta Lloyd.

De dividenduitkering van in totaal e 70 mln wordt ten laste gebracht van het eigen vermogen van ABN Amro Schadeverzekering. Het schadebedrijf zag het eigen vermogen vorig jaar groeien naar e 139,1 (118,4) mln. Naast het uitkeren van de onverdeelde winst van e 20,7 mln wil de directie tevens een aanvullend dividend uitkeren van e 49,3 mln. “Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt”, aldus de directie. Na de kapitaalafroming slinkt het eigen vermogen van de schadeverzekeraar tot e 69,1 mln. Het levenbedrijf had in 2002 een eigen vermogen van e 52,6 (50,8) mln.
ABN Amro Verzekeringen groeide vorig jaar nauwelijks in premieomzet. Het brutopremie-inkomen steeg tot e 915,7 (906,5) mln, waarvan voor eigen rekening e 877,7 (876,8) mln. De totale bedrijfskosten namen af tot e 85,0 (90,3) mln. Het nettoresultaat liep terug met 14,9% naar e 22,8 (26,8) mln.
Schadebedrijf
Het schadebedrijf van ABN Amro boekte vorig jaar een nettowinst van e 20,7 (25,3) mln. De brutopremie daalde tot e 196,0 (201,0) mln, waarvan voor eigen rekening e 178,1 (189,2) mln. De terugloop is volgens ABN Amro onder meer te wijten aan een verlaging van de aov-premie. “Wanneer dit buiten beschouwing gelaten zou worden, zou een gemiddelde omzetgroei van meer dan 7% zijn behaald”, aldus de directie van het schadebedrijf.
Voor dit jaar kondigt de maatschappij premieverhogingen aan voor enkele productvormen, waaronder Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand en Motorrijtuigen. Tevens wordt een nieuwe motorrijtuigenpolis op de markt gebracht met een sterk gedifferentieerde premiestelling. “Dit zal leiden tot een meer verantwoorde balans tussen premie-inkomsten en schade-uitgaven.” De premie Overige Varia nam sterk toe door een hogere afzet van rechtsbijstandverzekeringen en door reis- en annuleringsverzekeringen.
Het technisch resultaat van het schadebedrijf liep terug tot 30,2 (34,1) mln. Het beleggingsresultaat werd bijna gehalveerd tot e 8,5 (15,8) mln. De nettowinst beliep e 20,7 (25,3) mln.
Levenbedrijf
De premieomzet van het levenbedrijf kwam uit op e 719,7 (705,5) mln, waarvan voor eigen rekening e 696,5 (686,8) mln. Het bedrag aan koopsommen en eenmalige stortingen zag het levenbedrijf afnemen tot e 359,0 (363,3) mln. De periodieke premies namen toe naar e 359,3 (340,5) mln.
Het levenbedrijf boekte in 2002 opnieuw een fors negatief resultaat op beleggingen. Het beleggingsresultaat kelderde tot e -200,0 (-86,8) mln. Hiervan heeft e -249 (-118) mln betrekking op beleggingen voor rekening en risico van polishouders, aldus de verzekeraar. De opbrengst uit beleggingen voor rekening en risico van de maatschappij daalde met ruim e 0,8 (48,7) mln tot Het technisch resultaat bedroeg e 1,5(-2,3) mln. De kosten daalden tot e 40,2 (47,4) mln, met name door daling van beheers- en personeelskosten tot e 20,9 (31,3) mln. De nettowinst beliep e 2,1 (1,5) mln. ABN Amro Verzekeringen 2002 2001 (in e mln) brutopremie 915,7 906,5 w.v. eigen rekening 877,7 876,8 bedrijfskosten 85,0 90,3 nettoresultaat 22,8 26,8 premie leven 719,7 705,5 w.v. koopsommen 359,0 363,6 technisch resultaat 1,5 -2,3 premie schade 196,0 201,0 w.v. ziekte/ongevallen 50,6 64,6 motor 42,7 41,4 brand 40,2 37,7 overige varia 54,3 57,3 technisch resultaat 30,2 34,1 w.v. ziekte/ongevallen 10,0 11,9 motor 0,5 2,3 brand 4,0 5,6 overige varia 15,6 14,3

Reageer op dit artikel