nieuws

‘Vertrouwelijke Mededelingen’ van Verbond naar Stichting

Archief

CIS

Het Verbond van Verzekeraars heeft het Systeem Vertrouwelijke Mededelingen en Malusregistratie (SVVM) de deur uitgedaan. Het SVMM is overgedragen aan de Stichting Centraal Informatiesysteem (CIS) van in ons land werkzame verzekeringsmaatschappijen.
Op haar beurt laat de Stichting CIS de regeling administratief uitvoeren door ABZ Nederland in Zeist. De helpdesk van het SVMM is nu bereikbaar op het nieuwe telefoonnummer 030-693.56.68. Het bezoekadres is: Huis ter Heideweg 30, 3705 LZ Zeist. Verzekerden met vragen over hun registratie in SVMM kunnen sinds 1 oktober daar terecht.
Verzelfstandigen
De overdracht van het SVMM past in het Verbondsbeleid om operationele activiteiten te verzelfstandigen of aan andere instanties over te dragen. Voorbeelden van eerdere ‘vervreemding’ zijn: de oprichting van het Nationaal Centrum voor Preventie, de oprichting van de Stichting Processen-Verbaal en de verzelfstandiging van de Stichting CIS.
Ook in het geval van het SVMM heeft het Verbond de overdracht grondig voorbereid. In een werkgroep is duidelijk aangegeven op welke wijze moet worden omgegaan met houderschap en privacyaspecten.
Het doel van de Stichting CIS is het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de deelnemers voor wat betreft het voorkomen en bestrijden van verzekeringsfraude. Ook het uitwisselen van informatie tussen verzekeraars onderling, tussen verzekeraars en politie/Justitie en andere door het bestuur erkende instellingen, is een doelstelling van de stichting.

Reageer op dit artikel