nieuws

Verplichte natuurrampenpolis voor Belgen en Italianen

Archief

Het Belgisch kabinet werkt aan een hervorming van de verzekering tegen natuurrampen. Dat staat in de beleidsnota die onlangs naar het parlement is gestuurd.

De regering wil de huidige overstromingsverzekering uitbreiden tot alle natuurrampen en voor alle Belgen verplicht stellen. De uitbreiding van het overstromingsrisico naar de natuurrampendekking (o.m. aardbeving, grondverschuiving en vloedgolven) in de inboedel- of woonhuisverzekering zou een premieverhoging met zich brengen van naar schatting e 5 per e 25.000 verzekerde som.
In mei dit jaar keurde het parlement een wet goed die inwoners in risicogebieden verplicht stelt om hun brandverzekering uit te breiden met een dekking voor overstroming. De wet blijft echter een dode letter, zolang de gewesten het niet eens raken over de afbakening van die risicogebieden. Met de uitbreiding van de wet tot alle natuurrampen zal de discussie over de afbakening van de risicogebieden verdwijnen, aldus het Belgische kabinet.
In Italië is een dergelijk wetsvoorstel reeds goedgekeurd. Alle Italianen zijn volgend jaar verplicht particulier verzekerd tegen schades van natuurrampen. Hiervoor wordt jaarlijks een bedrag gereserveerd van e 3,5 mld, dat gefinancierd wordt uit een premieopslag op alle particuliere brand- en opstalverzekeringen. Tot dusver konden Italianen zich vrijwillig verzekeren tegen het risico van natuurrampen, maar van die mogelijkheid werd niet of nauwelijks gebruik gemaakt.

Reageer op dit artikel