nieuws

Vernieuwde NBVA-ledensite

Archief

Brancheorganisatie NBVA heeft het extranet voor de leden vernieuwd. De site heeft een nieuwe vormgeving en een vereenvoudigde navigatiestructuur gekregen.

Nieuw op de site is de infoflash. Dit is een klein informatiebericht dat op elk moment van de dag op de site kan worden geplaatst. De infoflashes zijn gerubriceerd naar een aantal hoofdonderwerpen, te weten: branchenieuws, NBVA-vereniging, belangenbehartiging, dienstverlening, hypotheekdesk, NBVA Academie, imago & profilering en WFD en toezicht.
De NBVA gaat in de toekomst mogelijkheden als online onderzoek, online mutaties en gedifferentieerde verspreiding van informatie naar verschillende e-mailadressen binnen een kantoor benutten.

Reageer op dit artikel