nieuws

Verminderde schadelast leidt tot hoger resultaat schadeverzekeraars

Archief

Dankzij een verminderde schadelast in brandverzekeringen behaalden schadeverzekeraars vorig jaar een hoger technisch resultaat. Het technisch resultaat (in % brutopremie na rente, herverzekering en vóór belastingen) kwam uit op 0% (-1%) bij een brutopremie-omzet van e 17,9 (16,6) mld, een stijging van 7,8%.

Uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat vorig jaar onveranderd negatieve resultaten werden geboekt in de branches Ziektekosten en Motorrijtuigen van -3%, respectievelijk -1%. In Brand, Transport en overige Medische Varia sprong het technisch resultaat met twee tot vier procentpunt omhoog.
De verbetering van de resultaten is vooral te danken aan de verminderde schadelast (-2%) en de kosten (-0,5%). De schadelast daalde het meest (ruim 6%) in brandverzekeringen, mede door het uitblijven van een ramp als in Enschede, die vorig jaar zorgde voor een tien procentpunt hogere schadelast.
Het technisch resultaat van de Ziektekostentekening was voor het vijfde achtereenvolgende jaar negatief, zodat nieuwe premieverhogingen onvermijdelijk zijn, aldus het Verbond. In de overige medische variaverzekeringen (o.m. aov, ongevallen en WAO-gat) steeg het resultaat tot 7% (4%) bij een premiegroei van 13%.
Honderd verzekeraars
De brutopremie-omzet van de ruim honderd onderzochte verzekeraars (ruim 80% van de markt) steeg vorig jaar naar e 9,5 (9,0) mld in schadeverzekeringen en naar e 8,4 (7,6) mld in zorgverzekeringen, waarvan e 4,9 (4,5) mld in Ziektekosten.
De grootste branche (exclusief zorgverzekeringen) is de branche Motorrijtuigen met een brutopremie-inkomen van e 4,0 mld (+6,3%). De groei wordt veroorzaakt door premieverhogingen en door een toename van het aantal posten. Bij de verzekering van personenauto’s daalde het resultaat naar 0% (+2%), met name door de verliesgevende cascodekking: -11% (0%). Dit werd veroorzaakt door een stijging van btw, reparatiekosten en schadefrequentie. Bij WA-verzekeringen was het beeld omgekeerd: daar steeg het resultaat naar 9% (2%), onder meer dankzij een daling van de schadelast met 7%. Het aantal autodiefstallen nam in de eerste helft van 2001 af met 9,5%.
In Brand steeg de brutopremie-omzet met 6,3% naar e 2,8 mld. Voor dit jaar verwacht het CVS een premiegroei van 7%, waarvan 9% in de bedrijvensector. Het resultaat in de particuliere tekening daalde (-4,5%). In de bedrijvensector verbeterde het resultaat, maar bleef sterk negatief: -20% (-30%).
In de Overige variatekening nam het brutopremie-inkomen toe naar e 2,1 mld (+6,1%). Het resultaat van deze groep reis-, aansprakelijkheids-, rechtsbijstands- en kredietverzekeringen daalde naar 0% (+1%).
Resultaten schadeverzekeraars 1998 1999 2000 2001 Schadeverzekeringen brutopremie-omzet 7,5 7,8 9,0 9,5 w.v. motorrijtuigen 3,1 3,3 3,8 4,0 brand 2,4 2,5 2,6 2,8 transport 0,5 0,5 0,5 0,5 overige varia 1,5 1,5 2,0 2,1 technisch resultaat 3 1 -1 0 w.v. motorrijtuigen 1 -2 -1 -1 brand 5 5 -2 2 transport 8 0 1 3 overige varia 1 1 0 1 Zorgverzekeringen brutopremie – – 7,6 8,4 w.v. ziektekosten – – 4,5 4,9 overige medische varia – – 3,1 3,6 technisch resultaat -1 0 0 1 w.v. ziektekosten -5 -4 -3 -3 overige medische varia 5 7 4 7

Reageer op dit artikel