nieuws

Verlofspaarregeling ook bij verzekeraars

Archief

De nieuwe verlofspaarregeling, die volgens de op Prinsjesdag gepresenteerde kabinetsplannen per 1 januari 2004 van kracht moet worden, kan niet alleen door banken maar ook door verzekeraars worden uitgevoerd.

Dat heeft staatssecretaris Joop Wijn van Financiën gezegd in de kantlijn van het wetsvoorstel levensloopregeling. In het voorstel vormt de huidige verlofspaarregeling de basis van de levensloopregeling. Sparen kan in tijd en in geld uit het brutoloon; loonbelasting wordt uitgesteld tot het moment van opname.
Uitbreidingen ten opzichte van de bestaande verlofspaarregeling zijn: deelname aan de levensloopregeling wordt een wettelijk recht voor alle werknemers, het spaarsaldo kan in de laatste twee jaar voor pensionering wordt gebruikt voor een deeltijdpensioen (van maximaal 50%), over uitkeringen worden geen premies werknemersverzekeringen geheven, het jaarlijkse opbouwpercentage is 12% en de op te bouwen verlofperiode is anderhalf jaar.
De levensloopregeling kan voor elke vorm van verlof worden ingezet: zorgverlof, palliatief verlof (voor terminale zorg), sabbatical, ouderschapsverlof en educatief verlof. Werknemers kunnen kiezen tussen deelname aan de spaarloonregeling of opbouw binnen de levensloopregeling; hiervoor is een anti-cumulatiebeding opgenomen.

Reageer op dit artikel