nieuws

Verlofknip in ruil voor spaarloon

Archief

Er komt een wetsvoorstel voor introductie van een ‘verlofknip’, een spaarregeling voor perioden van onbetaald verlof die de plaats in moet nemen van de huidige bedrijfsspaarregelingen.

Kern van het voorstel wordt dat alle werknemers vanaf 1 januari 2003 een aparte spaarrekening kunnen openen voor verlofsparen. In de zogeheten ‘verlofknip’ mag per jaar – van het nettoloon – e 600 worden gestort. In 2003 kan tevens nog eenmalig een bedrag worden gestort van e 2.400, afkomstig van een eventueel aanwezige bedrijfsspaarregeling. De ‘verlofknip’ mag maximaal e 17.000 euro gaan bedragen.
Bij opname van het geld voor een periode van onbetaald verlof zal de overheid een bonus van 30% op het gespaarde saldo uitkeren. Voorwaarde is een werkgeversverklaring waaruit het verlof blijkt.
Reclame-eis
Naast het voorstel voor een ‘verlofknip’ heeft de ministerraad vorige week instemmend gereageerd op een voorstel van Financiën-minister Hans Hoogervorst voor aanscherping van reclames voor financiële producten. Het gaat om drie extra verplichtingen: vermelding van de toezichthouder, vermelding van de geldende klacht- en garantieregeling en een waarschuwing voor beleggen met geleend geld. De Autoriteit Financiële Markten kan deze verplichtingen opleggen aan alle aanbieders van financiële producten.

Reageer op dit artikel