nieuws

Verlieslatend Gerling NCM krijgt een nieuwe naam

Archief

Kredietverzekeraar Gerling NCM heeft vorig jaar een nettoverlies geleden van e 75,1 mln, tegen een winst van e 8,5 mln in 2001. Belangrijkste oorzaak is een fors verlies op de aandelenportefeuille. Door de nieuwe aandelenverhoudingen krijgt Gerling NCM binnenkort een nieuwe naam en huisstijl aangemeten.

Door de slechte beleggingsresultaten moest Gerling NCM e 75 mln afboeken op de waarde van de aandelenportefeuille. Verder steeg de bruto claimsratio (brutoclaims gedeeld door brutopremie inclusief toetsingskosten) naar 64% (59%). Daarvan komt 7 procentpunt voor rekening van zogeheten credit default swaps. Gerling NCM is inmiddels gestopt met deze activiteiten, die voorzien in een vooraf vastgestelde uitkering aan bedrijven wanneer deze bijvoorbeeld te maken krijgen met betalingsproblemen of een lagere kredietwaardering van debiteuren. De swaps zorgden in 2002 voor een totale claim van e 80,8 mln, die een nettoverlies van e -24,3 mln opleverden.
Deze negatieve resultaten niet meegerekend, levert het boekjaar 2002 een positief resultaat op van e 17 (10) mln. Het brutopremie-inkomen steeg wereldwijd tot e 1,11 (1,09) mld.
Nederland
In ons land daalde de omzet tot e 176,2 (185,2) mln. De premie-inkomsten uit kredietverzekeringen bedroegen e 129,2 mln, tegen nog e 145,7 mln in 2001 (-11,3%). Belangrijkste oorzaak was de verkoop van de portefeuille van Gerling Namur aan Coface. Wel signaleert Gerling NCM een toename in de vraag naar interim kredietmanagement en incassodiensten. De dienstverlening op dat gebied zal worden uitgebreid.
De nieuwe aandeelhoudersstructuur (Swiss Re 47,5%, Deutsche Bank 35,32%, het pensioenfonds van Gerling NCM 7,14%, Sal. Oppenheim 7% en Gerling 3,04%) zal op korte termijn leiden tot een nieuwe naam en een nieuwe huisstijl van Gerling NCM, dat los van de Gerling Groep verdergaat. Voor de Nederlandse tak wordt dat de tweede naamswijziging in korte tijd: per 1 juli vorig jaar werd de naam van – toen nog – grootaandeelhouder Gerling aan de eigen naam NCM vastgeplakt.

Reageer op dit artikel