nieuws

Verliesjaar voor Generali

Archief

Generali Verzekeringsgroep heeft vorig jaar een verlies geleden van e 3,6 mln. Een flinke herwaardering (e -22,6 mln) van aandelen AMB Generali, de Duitse tak van Generali, was hiervoor verantwoordelijk.

Algemeen directeur Frans Heus maakte eerder al bekend (zie AM 3, pag. 3) dat het jaarresultaat tot “ongeveer nul” zou dalen, na winsten van e 24,6 mln en e 47,8 mln in 2001 respectievelijk 2000. De operationele winst van het verzekeringsbedrijf steeg in 2002 zelfs met 6% tot e 32,1 mln, tegen e 30,3 mln een jaar eerder. AMB Generali en het gerealiseerde resultaat op beleggingen, e -5,8 mln tegen e +5,8 mln een jaar eerder, gooiden echter roet in het eten.
In premieomzet werd het schadebedrijf weer het grootste onderdeel van Generali. De brutopremies stegen met ruim 20% tot e 160,2 (132,9) mln, vooral veroorzaakt door omzetgroei op de assurantiebeurs (+54%). De premieomzet van het volmachtbedrijf steeg met 18% en die van het provinciale bedrijf met 7%. De grootste branche Brand maakte een sprong van 23% tot e 52,5 (42,5) mln. Verder groeide Transport relatief fors tot e 12,5 (7,0) mln. Bij 18% hogere technische lasten bleef voor Generali Schade een brutowinst over van e 7,7 (3,6) mln.
Generali Leven behaalde een brutowinst van e 24,4 (26,8) mln bij een 15% lagere premieomzet van e 145,0 (170,2) mln. Vooral de koopsomomzet kreeg klappen: individueel -55% tot e 13,4 (29,8) mln en collectief -49% tot e 18,0 (35,3) mln. De periodieke premies daalden in het collectieve segment met 3% tot e 31,0 (32,1) mln. Alleen de individuele, premiebetalende posten leverden meer premie op: +13% tot e 82,6 (73,0) mln, waarvan e 50,3 (39,0) mln uit universal-lifepolissen.
Solvabiliteit
Door het negatieve resultaat ziet Generali af van een dividenduitkering – vorig jaar nog e 18,2 mln – aan het Italiaanse moederbedrijf. Het vermogen van de Nederlandse groep daalde met 21% tot e 231 mln, waardoor de solvabiliteit uitkwam op 305% (415%). In Diemen werken 440 (448) mensen (in fte) voor Generali.
Het Italiaanse moederbedrijf leed vorig jaar wereldwijd een verlies van e 754 mln geleden. Generali benoemde eerder Italië, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Oostenrijk tot kernland. Nederland behoort tot de zogenoemde “tactische holdings, waar op opportunistische wijze gepoogd zal worden de winstgevendheid te maximaliseren”. Heus benadrukte eerder dat verkoop van Generali Nederland niet aan de orde is. De maatschappij deed dit jaar een vergeefse poging Zurich Nederland in te lijven.

Reageer op dit artikel