nieuws

Verlies Leeuwarder Onderlinge door eigen assurantiekantoren

Archief

Twee Friese assurantiekantoren waarin Leeuwarder Onderlinge vorig jaar een meerderheidsbelang heeft genomen, hebben gezorgd voor verslechtering van de bedrijfsresultaten, zo blijkt uit het jaarverslag. De onderlinge leed zelfs een licht verlies.

Om een belangrijk deel van haar verkoopkanaal veilig te stellen, heeft de Leeuwarder Onderlinge vorig jaar een belang van 70% genomen in twee assurantiekantoren: Faber & Velda (twee medewerkers) in Buitenpost en Assurantie Kompas (veertien medewerkers) in Makkum. De overige 30% van de aandelen is in handen van het management van beide assurantiekantoren.
Naast het verwerven van het aandelenbelang verstrekte de verzekeraar leningen van e 159.000 (Faber & Velda) en e 1,7 mln (Assurantie Kompas). Laatstgenoemd assurantiekantoor heeft de eerste aflossing medio vorig jaar niet kunnen nakomen, zo blijkt uit het jaarverslag van de onderlinge. Eind vorig jaar stonden nog vorderingen open van e 140.872 (Assurantie Kompas) en e 56.799 (Faber & Velda). “De nieuwe deelnemingen hadden een moeilijk jaar. Mede als gevolg van aanloopperikelen waren ze verlieslatend, waardoor het uiteindelijke resultaat van de Leeuwarder Onderlinge negatief werd beïnvloed”, schrijft directeur Sake Dol in het jaarverslag.
Omzet
Leeuwarder Onderlinge (22 medewerkers) boekte vorig jaar een omzet van e 5,3 (5,1) mln. Het brutopremie-inkomen nam licht toe tot e 4,5 (4,4) mln, hoofdzakelijk in de branche Brand: e 4,3 (4,2) mln. De brutopremie Aansprakelijkheid steeg tot e 1,5 mln (1,4); dat van de jonge branche Ongevallen is met e 5 mille nog verwaarloosbaar.
Het resultaat technische rekening kwam uit op ruim e -0,2 (+0,1) mln, met name door een fors verlies in de brandmarkt voor bedrijven, onder meer als gevolg van een toename van de schadelast door grote branden. De schadelast in deze branche steeg van e 982.000 in 2000 naar bijna e 1,6 mln vorig jaar.
Het nettoresultaat liep fors terug: van ruim e 0,4 mln in 2000 naar e -40,5 mille vorig jaar.

Reageer op dit artikel