nieuws

Verkoop wijzigt strategie intermediairketen Unirobe niet

Archief

Verkoop wijzigt strategie intermediairketen Unirobe niet

De verkoop van intermediairketen Unirobe door AXA aan het management (55%) en Aegon (45%) is een van de grootste verzekeringstransacties in ons land. De deal die meer dan een half jaar voorbereiding heeft gevergd, levert AXA e 133 mln op. Geld dat de Nederlandse dochter van de Franse verzekeraar grotendeels wil investeren in haar bestaande kernactiviteiten.
Met de verkoop van Unirobe (35 vestigingen, ruim 900 medewerkers) wordt de organisatie van AXA Nederland in aantal medewerkers bijna gehalveerd. Niet voor niets sprak AXA-bestuursvoorzitter Jan van den Berg tijdens de persconferentie van “een majeure transactie”, die met terugwerkende kracht is gesloten per 1 januari van dit jaar.
De opbrengst wil hij benutten voor investeringen in procesinnovatie en productontwikkeling. “Willen we ons als AXA blijven onderscheiden van de concurrentie, zullen we fors moeten investeren in onze kernactiviteiten: financiële bescherming en vermogensbeheer. Daarmee is ook duidelijk gemaakt dat AXA Nederland zelfstandig doorgaat. We are here tot stay”, zei Van den Berg nog maar eens ten overvloede aan het adres van hen die grote twijfels daarover hebben. Hij ontkende niet dat een deel van de opbrengst als extra dividend zal moeten worden uitgekeerd aan het Franse moederbedrijf. “Hoeveel dat precies zal zijn, kan ik nu niet aangeven.”
Initiatief
Het initiatief tot de transactie is genomen door Joop van Berkum, algemeen directeur van Unirobe. “Toen AXA aankondigde de assurantiegroep te willen verkopen, heb ik mijn vinger opgestoken en gezegd: dat is prima, maar dan wel aan mij”. Daarop ging hij te biecht bij Aegon om een deel van de financiering los te peuteren. Hoewel Unirobe vrijwillig 35% tot 40% van zijn schadeproductie bij AXA onderbrengt, kan Aegon geen productie-eisen stellen, zegt Van Berkum. “Unirobe was een felbegeerde bruid, zodat het niet moeilijk was om vast te houden aan wat we wel en niet wilden. Daarover waren we het trouwens al snel eens.”
Hij benadrukte dat de verzekeraar geen andere invloed kan uitoefenen op het bedrijfsbeleid dan als aandeelhouder. In ruil voor het minderheidsbelang bezet Aegon twee van de vier zetels in de raad van commissarissen, die bestaat uit: Johan van de Werf (directievoorzitter Aegon Nederland), Edgar Konings (financieel directeur Aegon Nederland), Jan van den Berg (AXA) en een nog te benoemen voorzitter.
Management-bv
De meerderheid van de aandelen in Unirobe is in handen van een management-bv, waarin Van Berkum en zijn kompanen Robbert Blij (W.B.D. Lippmann), Jorgen Botermans (Kröller/Westerzee), Han Diebels (IAK), Dick Schrieken (Alpha Hypotheken) en Peter Tol (Hoofdstad) zich hebben verenigd. Hoe de onderlinge aandelenverhouding is, wil Van Berkum niet zeggen. “Dat blijft onder ons”.
Bij verkoop moeten de aandelen eerst worden aangeboden aan de zittende directieleden. “Dit om te voorkomen dat Aegon simpel aan een meerderheid zou kunnen komen. Bovendien heb ik als enige volledige zeggenschap over de onderneming.” Voor de financiering van hun 55%-belang hebben de vijf directeuren geen beroep gedaan op (andere) verzekeraars. “Dat geld is keurig geleend van ABN Amro”, aldus Van Berkum. Het management houdt een centrale vestiging aan in het hoofdkantoor van AXA in Utrecht.
De naam van de holding Unirobe zal overigens niet worden gewijzigd, aldus Van Berkum. “Intern is daarover enige tijd discussie gevoerd, maar echt nodig is het niet. De kantoren blijven toch onder hun eigen handelsnaam opereren.”
Ongewijzigd beleid
De verzelfstandiging van Unirobe brengt geen verandering met zich in het beleid. “We willen doorgroeien, zowel op eigen kracht als door acquisities”, benadrukte Van Berkum. Hij ontkende dat er concrete overnamekandidaten zijn. “Maar als er iets leuks voorbij komt, zullen we daar zeker serieus naar kijken.”
De portefeuille van de zeventien Unirobe-bedrijven bestaat voor 63% uit schadeproducten. Zorgverzekeringen (19%), levensverzekeringen (11%) en hypotheken (7%) zijn min of meer een ondergeschoven kindje gebleven. “We zijn en blijven schadekantoren, maar willen wel meer gaan doen in levensverzekeringen, met name pensioenen”, aldus Van Berkum. De provisieomzet beliep vorig jaar e 70 mln. De brutowinst was toen ruim e 17 mln.
Naast de zeventien aangesloten bedrijven heeft Unirobe nog een belang van 33,3% in Lippmann Deelnemingen, waar acht assurantiekantoren onder vallen: Amstelraad Assurantiën, A.J.G.M. Heintz, Astica Adviespartners, Damave Financieel Advies, Den Boon Assurantiën, Emden & Snoeck Hypotheken, Van Houwelingen Assurantiën en Verda Verzekeringen.
Keten van zeventien assurantiebedrijven
Bij Unirobe Groep zijn zeventien assurantiebedrijven aangesloten met in totaal negenhonderd medewerkers (744 fte’s). Zeven medewerkers werken op het hoofdkantoor in Utrecht, de rest is verdeeld over 35 vestigingen van de aangesloten kantoren: Akkermans Van Elten (40) Alpha Hypotheken (57) Bouma & Koopman/de Kock (9) Assurantiekantoor Geense (10) Den Hollander Assurantiën (9) Hoofdstad Assurantiën (26) IAK Assurantiën (279) Kröller Assurantiën (67) W.B.D. Lippmann Groep (120) Mulderije Groep (10) Noorderkwartier (4) Post & Wuite (17) Steegh Assurantiën (29) Assurantiekantoor De Vesting (9) Assurantiegroep De Vogel (15) Westerzee Assurantiën (22) Assurantiekantoor Zuid-Nederland (14)

Reageer op dit artikel