nieuws

Verkoop Royal & SunAlliance dichtbij

Archief

De verkoop van het Belgisch-Nederlandse bedrijfsonderdeel van Royal & SunAlliance (RSA) is nabij. De leiding van het Britse concern beraadt zich daarover, na zware verliezen over het boekjaar 2001. De Nederlandse leiding verzet zich tegen de verkoop.

De leiding van RSA Benelux heeft afgelopen woensdag het Britse besluit mogen aanhoren. Die beslissing was bij het ter perse gaan van dit nummer nog niet bekend. Danny van der Eijk, algemeen directeur RSA Benelux, wilde geen commentaar geven. Eerder dit jaar was hij nog stellig in zijn ontkenning van een verkoop. “Royal & SunAlliance Benelux staat niet in de etalage”, zo benadrukte hij toen. Alles wat hij nu kwijt wil, is: “Geen commentaar, meer kan ik niet zeggen”.
De criteria voor de verkoop werden eerder dit jaar door de leiding van het Britse concern hardop uitgesproken. Bestuursvoorzitter Bob Mendelsohn liet zich toen ontvallen dat bedrijfsonderdelen die niet rendabel zijn en geen marktaandeel van 5% bezitten, worden afgestoten. Eind maart meldde Mendelsohn dat inmiddels zeven (buitenlandse) dochterbedrijven in de verkoop staan en dat er op vijf een serieus bod is gedaan.
De cijfers van Royal & SunAlliance Benelux beantwoorden aan de criteria van Mendelsohn. De marktaandelen van RSA Leven en RSA Schade waren in 2000 respectievelijk 0,3% en 1,1%, terwijl de winstgevendheid veel te wensen over laat. Van der Eijk probeert de Britse leiding nog op andere gedachten te brengen. “De embedded value van het Nederlandse levenbedrijf ligt ver boven de groepsnorm, terwijl het schadebedrijf het de afgelopen jaren helemaal niet slecht heeft gedaan”, zo zei hij eerder.
Co-assurantie
Zijn pleidooi voor behoud van het Belgisch/Nederlandse dochterbedrijf is danig verzwakt door de jaarcijfers van Royal & SunAlliance Benelux in 2001. Het weliswaar groeiende Nederlandse levenbedrijf volhardde in forse aanloopverliezen, terwijl het schadebedrijf vooral op de assurantiebeurs harde klappen te verwerken kreeg.
“De co-assurantiemarkt stond in 2001 onder druk door een combinatie van een stijgende frequentie van omvangrijke schadegevallen, een te laag premieniveau en stijgende herverzekeringspremies”, zo licht RSA de verliezen op de beurs toe. De problemen waren het grootst in de branches Brand en Transport. De co-assurantiemarkt leverde RSA naar schatting een technisch verlies van e 9 mln op. Het totale technische resultaat schadeverzekering zakte in elk geval dieper in het rood: e -4,2 (-1,3) mln. Daar kwamen “zwaar negatieve beleggingsresultaten” overheen, waardoor er netto voor het schadebedrijf een enorm verlies van e 11,7 mln resteert, tegen e -0,2 mln in 2000.
Benelux-directeur Van der Eijk ziet wel zonnestralen door de wolken breken. “Dit jaar levert een fundamenteel herstel op, dankzij een aanscherping van het risicomanagement en significante premieverhogingen. De premie-omzet zal zo’n 50% stijgen en het resultaat wordt ruim positief.”
De premie-omzet is vorig jaar al flink gestegen: +26% tot e 291,6 (231,4) mln. Overigens stond de teller na de eerste zes maanden van 2001 nog op een plus van 34%: e 205 (153) mln. “De groei in de internationale portefeuille doet zich vooral in de eerste maanden van het jaar voor”, zo verklaart Van der Eijk. Van de totale premie-omzet is overigens e 39 (16) mln niet afkomstig uit ons land, maar van de business-unit Global Belgium.
Levenbedrijf
Het levenbedrijf van Royal & SunAlliance geeft al jaren hetzelfde beeld: forse premiegroei en flinke aanloopverliezen, vooral door de activering van eerste kosten. Het jaar 2001 levert een weinig verschillend beeld op, al is het premie-inkomen in het tweede deel van het jaar teleurstellend geweest. Over heel 2001 komt RSA Leven tot een premie-omzet van e 82,8 (73,4) mln, een stijging van 13%. Na een half jaar stond de teller echter op +40%: e 48 (34) mln. “De dalende tendens in Leven zet zich in de eerste maanden van dit jaar door”, aldus Van der Eijk. De dip van de laatste zes maanden van vorig jaar wijt hij aan de terugvallende markt in het algemeen en de beleggingsverzekeringen in het bijzonder, én aan het uitblijven van een eindejaarsactie van RSA Leven.
De resultaten van het levenbedrijf stemmen eveneens droevig, al houdt RSA – in ons land in 1990 gestart – het nog immer op aanloopverliezen. Het technische resultaat Leven verbeterde nog wel licht tot e -2,5 (-2,7) mln, netto bleef er onder de streep een resultaat over van e -4,9 (-2,2) mln.
Inmiddels is de Belgische portefeuille levensverzekeringen geïntegreerd in de Nederlandse administratie in Capelle aan den IJssel. Reden was “de verminderde groeimogelijkheden in België”, aldus RSA. Het resultaat in België was evenzeer weinig verheffend: e -3,6 mln als technisch resultaat Leven.
Danny van der Eijk, algemeen directeur Royal & SunAlliance Benelux: “Geen commentaar”.

Reageer op dit artikel