nieuws

Verkoop Masterpiece bijna rond

Archief

De onderhandelingen over de verkoop van Chubb-dochter Masterpiece zijn vergevorderd. Kandidaat-koper Nationale-Nederlanden zou al een intentieverklaring hebben getekend.

Chubb wil de verkoop van haar dochterbedrijf vóór 1 mei rond hebben, zegt algemeen directeur Bart-Jan Kastrop van Masterpiece Nederland. Mocht de overname door Nationale-Nederlanden onverwacht alsnog afketsen, moeten de polissen van de vermogende verzekerden die minder dan e 10.000 aan jaarpremie betalen, worden overgesloten naar een andere risicodrager. Het Amerikaanse moederbedrijf van Chubb gaat zich in Europa uitsluitend richten op de zeer welgestelden. Voor verzekerden met een jaarpremie beneden de e 10.000 worden niet langer offertes uitgebracht. Verzekerden met een jaarpremie boven dat bedrag zullen vanuit Groot-Brittannië worden bediend via een Europees servicecentrum.
Volgens Kastrop wordt de deadline van 1 mei vrijwel zeker gehaald: “We zijn in onderhandeling; de gesprekken bevinden zich in een vergevorderd stadium”. Hij wil niet bevestigen, noch ontkennen dat Nationale-Nederlanden de kandidaat-koper is. “Het is wel een grote Nederlandse verzekeraar”, aldus Kastrop.

Reageer op dit artikel