nieuws

‘Verhuis eigenwoningregime naar box 3’

Archief

Leo Stevens, hoogleraar fiscale economie aan de Erasmus Universiteit, hield op de NBVA Hypotheekdag een vurig betoog voor een nieuwe aanpak van het eigenwoningregime. “Dat moet zo snel mogelijk verkassen naar box 3. De volledige afschaffing van de hypotheekrenteaftrek komt er toch.”

Stevens is al langer voorstander van een andere fiscale behandeling van de eigen woning. “Acht jaar geleden schreef ik al dat de hypotheekrenteaftrek een idiote regeling is. Mijn brievenbus puilde toen uit. Wat een creativiteit aan scheldwoorden is er in dit land! Tegenwoordig wordt ik op congressen uitgenodigd om erover te praten.”
Volgens Stevens is al jaren duidelijk dat de hypotheekrenteaftrek afgeschaft gaat worden. “Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft al lang geleden gezegd dat die regeling onhoudbaar is. De aftrek levert de eigenwoningbezitters jaarlijks negen miljard euro op. Dat kan niet lang meer zo doorgaan. Maar de afschaffing moet wel zorgvuldig gebeuren. Het kabinet moet geen rare hink-stapsprongen maken, zoals nu het geval is.”
De plannen om de hypotheekrenteaftrek te beperken wanneer huizenkopers de overwaarde uit hun vorige woning niet gebruiken voor de aanschaf van een nieuw huis, zijn volgens Stevens kiezersbedrog. “Het kabinet wil misbruik van de overwaarde tegengaan, terwijl de huidige fiscale regelgeving dat juist mogelijk heeft gemaakt!”
Geen ruis
Stevens pleit ervoor alle schulden onder te brengen in belastingbox 3. “Dan heb je geen ruis meer. Het vermogen in de eigen woning kan worden vrijgesteld tot e 200.000 en box 3 kan dan ook een negatief eigen vermogen hebben.”
Uitgaande van een vrijstelling in box 3 van e 200.000 voor de eigen woning en een woningwaarde van e 400.000, bedraagt het te belasten vermogen e 200.000. Met een hypotheekschuld van e 300.000 wordt het vermogen e -100.000. De consument krijgt dan een belastingkorting van 30% van 4% van e 100.000, wat neerkomt op e 1.200.
Rotzooi
De fiscale vrijstelling van de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) is volgens Stevens ook niet vol te houden. “De kapitaalverzekering eigen woning? Opruimen die rotzooi! Dat product vindt het IMF helemáál zot. Er is geen reden om de kapitaalverzekering niet op te nemen in de vermogensrendementsheffing.” Een andere doorn in Stevens’ oog is de overdrachtsbelasting. “Die dankt zijn bestaansrecht enkel en alleen aan het feit dat hij reeds bestaat.” De gemeente- en waterschapsheffingen bestempelt hij als “overbodige franje”.
De regering zou een integrale visie op de eigen woning moeten ontwikkelen, vindt de fiscalist. “Maak nu eindelijk eens een masterplan! Je mag de consument niet dag na dag voor nieuwe beslissingen stellen met wegwerpwetgeving. Er moet rust in de tent komen met duurzame regels.”
Onrechtvaardig
Het eigenwoningregime is nu niet eerlijk, vindt Stevens: “Fiscale regels moeten rechtvaardig, effectief en efficiënt zijn. Er moet als het ware belasting geheven worden zonder dat de consument het in de gaten heeft. En daarmee kom je in de boeiende wereld van het subtiele onderscheid tussen heffen en tillen. Als een regeling niet rechtvaardig is, is hij gedoemd te mislukken”.
Om de onrechtvaardigheid van de hypotheekrenteaftrek te illustreren, haalt Stevens het voorbeeld aan van zijn zoon die in de zorg werkt met “bijbehorend zorgelijk salaris” en daardoor de betaalde hypotheekrente kan aftrekken tegen een belastingtarief van 38%. “Terwijl ik met mijn inkomen 52% belastingvoordeel heb. Dat vindt mijn zoon niet eerlijk en daar heeft hij gelijk in”, aldus Stevens.
In de zaal dacht men daar anders over en werd gemompeld “dan heeft uw zoon het niet begrepen”. Stevens repliceerde echter: “Hij heeft het heel goed begrepen! U moet argumenten en belangen van elkaar scheiden. Het kopen van een huis is geen inkomensverwervende activiteit. Het is een bestedende activiteit en heeft daarom niets met de inkomstenbelasting te maken”.
Professor Leo Stevens: “De KEW? Opruimen die rotzooi!”

Reageer op dit artikel