nieuws

‘Verhalen van schade kan beter’

Archief

Er zijn veel manieren om de dure en tijdrovende verhaalsprocedures bij (ongeval)schade te verbeteren. Dit blijkt uit een studie van de Tilburgse universiteit in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie naar mogelijkheden om de transactiekosten bij het verhalen van schade te verlagen.

Het verhalen van schadeclaims duurt vaak erg lang en procedures zijn (te) duur als gevolg van langdurige onderhandelingen en het inschakelen van deskundigen die schade, causaal verband en aansprakelijkheid van de veroorzaker moeten beoordelen. “Ook degenen die aangesproken worden, krijgen met hoge kosten te maken, getuige de klachten over een claimcultuur”, aldus de onderzoekers.
In hun onderzoeksrapport dragen zij alternatieven aan om de huidige (trage) afwikkeling van verhaalschades te verbeteren. Zo wijzen wij op de mogelijkheid om vooraf afspraken te maken over het verloop van de schadeafhandeling (procedurele normering). Verder zou ook een normering van de schadevergoeding en/of van de risicoaansprakelijkheid kunnen bijdragen aan een versnelling van de schadeafhandeling.
Voorbeelden
In het buitenland vonden de onderzoekers enkele voorbeelden van afhandeling van verhaalsschade die in ons land (nog) niet worden toegepast. Zo konden in de Verenigde Staten slachtoffers van het voorbehoedsmiddel Dalkonshield kiezen voor een snelle, lagere schadevergoeding zonder juridische procedure of voor een langdurige procedure met de kans op een hogere schadevergoeding. Een tussenweg was ook nog mogelijk. Verder zijn in Zweden en Nieuw-Zeeland zogeheten no fault-maatregelen ingevoerd, waaronder een verzekering voor slachtoffers, bijvoorbeeld als compensatiemechanisme bij medische fouten.
Van alle onderzochte opties is een tiental voorgelegd aan vertegenwoordigers van verzekeraars, advocaten, rechters en slachtoffers. Vijf van deze opties zijn volgens de onderzoekers het meest kansrijk: procedurele normering, materiële normering van schadevergoeding, verbeterde geschiloplossing, risicoaansprakelijkheid en normering van schuldaansprakelijkheid. In hoeverre deze opties in ons land kunnen worden ingevoerd, zal afhangen van nader overleg en vervolgonderzoek.
Het onderzoeksrapport ‘Schadeclaims: kan het goedkoper en minder belastend? Opties om de transactiekosten van het aansprakelijkheidsrecht te verlagen’is verkrijgbaar bij het Centrum voor Aansprakelijkheidsrecht van de universiteit van Tilburg, tel. 013-466.22.81 of via de website: www.wodc.nl.

Reageer op dit artikel