nieuws

Vergoeding maïsschade nu vanuit Faunafonds

Archief

Schade door roeken, kauwen en kraaien aan pas gezaaide en kiemende maïs wordt per 1 maart vergoed door het Faunafonds (voorheen Jachtfonds). Hagelunie (nu Interpolis) en AgriVer, die voorheen een verzekering boden voor dergelijke schades, hebben deze onlangs opgeheven wegens te weinig belangstelling.

“We hadden een handjevol verzekerden”, aldus woordvoerder Hans Nachtweh van Interpolis Agro. “Er was bijna geen belangstelling voor. Daarom hebben we eind vorig jaar besloten deze verzekering op te heffen.”
Het Faunafonds is per 1 april 2002 in de plaats gekomen van het Jachtfonds. Op die datum is de Flora- en Faunawet in werking getreden. Alle bedrijfsmatige schade boven de e 115 kan voor vergoeding in aanmerking komen, mits de schade is aangericht door een beschermde inheemse diersoort.
en kiemende maïs, hebben veel provincies voor deze diersoort een vrijstelling ingesteld van het verbod om dieren te doden. Mocht ondanks afweermaatregelen, verjaagacties en eventueel afschieten van schadeveroorzakende dieren toch nog schade zijn ontstaan, dan kan via een verzoekschrift een tegemoetkoming in de schade worden gevraagd bij het Faunafonds.
Schade door kraaiachtigen op maïspercelen die minder dan 500 meter van een vuilstortplaats liggen, wordt niet vergoed. Ook schade op percelen binnen of grenzend aan bebouwde kommen wordt niet vergoed. Op deze plaatsen mag de jacht niet worden uitgeoefend.

Reageer op dit artikel