nieuws

Verbond wil lijfrentepolis in samenhang met levensloopverzekering

Archief

Het Verbond van Verzekeraars wil dat de Sociaal-Economische Raad (SER) zich buigt over de levensloopverzekering, een faciliteit die de drie aanstaande regeringspartijen willen gaan creëren. Het Verbond wil graag dat lijfrenteverzekeringen en spaarloonregelingen een plaats krijgen in de levensloopverzekering.

In een reactie op het jongste regeerakkoord zegt het Verbond het belang van een levensloopverzekering te onderstrepen. “Deze moet echter niet worden gefinancierd uit de aanvullende pensioenopbouw in de tweede pijler”, zo vinden de verzekeraars. “Het gevaar bestaat dan dat mensen op jongere leeftijd delen van een opgebouwd kapitaal gaan onttrekken, wat verstrekkende gevolgen heeft voor hun uiteindelijke pensioenopbouw.”
Het Verbond wil dat de levensloopverzekering ruimte gaat bieden aan individuele keuzes en maatwerk. Met individuele regelingen komt direct de zogeheten derde pijler in de pensioenopbouw in beeld, mét lijfrentepolissen en spaarloonregelingen.
Regeerakkoord
Volgens de huidige regeringsplannen komt er een nieuwe levensloopfaciliteit binnen het fiscale pensioenkader. “Om werknemers meer mogelijkheden te geven om te variëren in de combinatie van werk en andere activiteiten, zoals de zorg voor kinderen, gezin of ander levensverband én leren”, zo motiveren de formatiepartijen. “Binnen het Witteveen-kader kan zo een omslag van pensioensparen naar sparen gericht op langer, productiever en een gezonder (arbeidzaam) leven worden gestimuleerd. Ook kan zo aan werknemers meer ruimte worden gegeven om zelf te bepalen of zij – al of niet in deeltijd – willen doorwerken na hun 65e.”
CDA, VVD en LPF zeggen “een duurzaam en houdbaar pensioenstelsel van wezenlijke betekenis” te vinden en willen, om de kosten te beperken, een hernieuwd pensioenconvenant sluiten met werkgevers en werknemers. De partijen nemen alvast een voorproefje door te stellen dat het maximale opbouwpercentage bij pensioenregelingen op basis van eindloon moet worden beperkt tot 1,75%. De sinds juni 1999 geldende Wet fiscale behandeling van pensioenen (commissie Witteveen), die een opbouwpercentage van 2% per jaar toestaat, zou daarmee weer worden ingeperkt.
Afschaffing van de fiscaal gunstige bedrijfsspaarregelingen moet volgens het regeerakkoord worden gezien “in samenhang met de introductie van de levensloopverzekering”. Ook de basisaftrek lijfrente (dit jaar e 1.069) komt te vervallen. Af te lezen aan de boekhoudkundige cijfers in het regeerakkoord verdwijnen de bedrijfsspaarregelingen volgend jaar al. Voor 2003 staat namelijk een bezuiniging van e 800 mln ingeboekt. De basisaftrek lijfrente zou pas in 2004 sneuvelen, aangezien dat het eerste jaar is waarin een bezuinigingspost van e 300 mln is opgenomen voor de lijfrente.
Rijk rekenen
Volgens het Verbond van Verzekeraars rekenen de formatiepartijen zich rijk en gaat het om een papieren bezuinigingsmaatregel. “Op basis van onze waarnemingen in de markt zal het wegvallen van nieuwe ‘basisaftrekpolissen’ de fiscus bruto e 90 mln opleveren in plaats van e 300 mln. Als in aanmerking wordt genomen dat de consument over de lijfrente-uitkering gewoon belasting moet betalen, resteert er netto een voordeel van e 22,5 mln. Van elke afgetrokken euro krijgt de overheid (geïndexeerd) namelijk e 0,75 terug.”
Volgens het Verbond ondermijnt de politiek het vertrouwen van de consument door zo kort na de vorige belastingherziening opnieuw in te grijpen in de fiscale behandeling van oudedagsvoorzieningen. “En het maakt het onmogelijk om de consument daarbij adequaat te adviseren.” De conclusie is: “op het gebied van pensioenopbouw slaat men, met het afschaffen van de basisaftrek en het spaarloon, de plank finaal mis”.
Voor het standpunt van het Verbond over ziektekosten en arbeidsongeschiktheid, zie het artikel ‘Verzekeraars vragen integrale aanpak zorg’.

Reageer op dit artikel