nieuws

Verbond wijzigt tip- en toongeldregeling

Archief

Het Verbond van Verzekeraars gaat de tip- en toongeldregeling aanpassen. Verzekeraars zouden deze regeling jarenlang op grote schaal hebben omzeild. Zij deden bij tips over gestolen auto’s zaken met de tipgever zonder daarbij de politie in te schakelen. NN en Allianz ontkennen structureel op deze wijze gehandeld te hebben.

Volgens de regeling moeten verzekeraars tips over gestolen auto’s doorspelen aan de Criminele inlichtingeneenheid (Cie) van de politie. Deze eenheid controleert of de informant niet betrokken is bij criminele activiteiten. Sinds 1998 hebben de meeste verzekeraars echter nagelaten tips in de regio Utrecht te melden bij de politie, die toen aangaf geen tijd te hebben om een informant te ‘runnen’. Die taak is toen overgenomen door onderzoeksbureau O&O te Nieuwegein, die de informant namens de betreffende verzekeraar per teruggevonden auto maximaal e 5.000 toeschoof.
De zaak kwam aan het licht door publicaties in De Telegraaf, waarin werd gesteld dat de meeste verzekeraars de informant zwart uitbetaalden. Alleen Bovemij, Centraal Beheer Achmea en Interpolis weigerden op deze manier te werken. Zowel de tipgever als de directeur van O&O werden in januari door de politie opgepakt op verdenking van oplichting, valsheid in geschrifte, heling en betrokkenheid bij een criminele organisatie. De tipgever zit nog vast; de O&O-directeur is vrijgelaten, maar wordt nog verdacht en heeft begin deze maand ontslag genomen bij het onderzoeksbureau. Hij wil geen reactie geven.
Korte termijn
Verzekeraars hebben mogelijk vijf jaar lang onbewust een organisatie in stand gehouden die auto’s stal en vervolgens weer ‘terugverkocht’ aan de maatschappijen. Door het relatief lage tipgeld – doorgaans wordt 10% van de waarde aan de informant betaald – dachten de verzekeraars goedkoop uit te zijn. “Het is jammer dat de maatschappijen hebben gekozen voor succes op de korte termijn. Een verzekeraar hoort niet te werken met tipgevers die niet worden gerund door een criminele inlichtingeneenheid”, zegt woordvoerder Gert Kloosterboer van het Verbond. “Aan de andere kant moet de politie natuurlijk wel actief met tips over gestolen auto’s aan de slag gaan.”
Het Verbond wil een andere werkwijze gaan doorvoeren bij verzekeraars. De behandeling van tips en de beslissing over het uitkeren van tipgeld moeten voortaan worden overgelaten aan fraudeteams en niet aan schadeafdelingen. “Een schadeteam is commerciëler ingesteld en eerder geneigd rechtstreeks met een informant zaken te doen”, aldus Kloosterboer.
Reactie verzekeraars
Nationale-Nederlanden, de vierde motorrijtuigenverzekeraar van ons land, ontkent rechtstreeks zaken te hebben gedaan met tipgevers en eist van De Telegraaf een rectificatie. “In het artikel is de indruk gewekt dat wij een bijdrage leveren aan het in stand houden van criminele praktijken. Deze weergave is onjuist. NN heeft in 1999 en 2000 vier auto’s teruggehaald via de in het krantenartikel genoemde informant. NN heeft hiervoor als vindersloon nooit meer ( 2.000 (e 907) betaald, ruim onder de 5% van de waarde van de gestolen auto.”
De politie is in alle gevallen betrokken geweest bij het terughalen van de auto’s, aldus NN. “Ook is de hoogte van het vindersloon tot stand gekomen in overleg met het fraudeteam en heeft overdracht van het vindersloon plaatsgevonden in een open en transparante omgeving in aanwezigheid van meerdere personen. Bij NN worden tips sinds begin jaren tachtig afgehandeld via fraudeteams. Sinds 2001 heeft NN geen opdrachten meer gegeven aan onderzoekbureau O&O en ook niet aan andere externe onderzoekbureaus.”
Allianz Nederland (voorheen Royal Nederland en Zwolsche Algemeene), na Achmea en Interpolis de grootste autoverzekeraar, onderzoekt nog of de afgelopen jaren zaken zijn gedaan met tipgevers. “Wij hebben wel samengewerkt met Iteb (onderdeel van Allianz en één van de in het artikel genoemde onderzoeksbureaus, red.), maar wij hebben altijd strikt de tip- en toongeldregeling gehanteerd. Onze fraudecoördinator zit er bovenop. We zijn ook aangesloten bij de Nederlandse Restwaarde Markt om wrakken uit de klauwen van criminelen te redden en zelf zit ik in het bestuur van de Stichting Vermiste Auto Register. Maar je hebt niet altijd zicht op hoe de uitvoerende afdelingen met de richtlijnen omgaan. Dat zijn we nu aan het uitzoeken.”
Jaarlijks worden in ons land ruim dertigduizend auto’s gestolen, waarvan er 60% wordt teruggevonden, al of niet door betaling van tipgeld.

Reageer op dit artikel