nieuws

Verbond werkt aan WAZ-vangnet

Archief

Het Verbond van Verzekeraars werkt aan een vangnet voor de zelfstandige ondernemers die, als de WAZ wordt afgeschaft, om gezondheidsredenen geen aov kunnen sluiten of dit slechts onder bijzondere condities kunnen doen.

Als op 1 juli de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen) wordt afgeschaft, zullen zelfstandige ondernemers zich particulier voor arbeidsongeschiktheid moeten verzekeren. De (meeste) aov-verzekeraars zullen bestaande verzekerden – zelfstandigen die nu een aov hebben ter aanvulling op hun WAZ-dekking – zonder medische waarborgen accepteren voor de dan noodzakelijke ruimere dekking. Voor nieuwe verzekerden gelden uiteraard de gebruikelijke acceptatievoorwaarden. Daardoor komen de slechte risico’s in de problemen. Volgens TNO zijn er naar schatting 20.000 zelfstandigen zonder personeel met een gezondheidsrisico dat hoger ligt dan het gemiddelde. Zij zullen niet – of slechts onder bijzondere condities, zoals een hogere premie – een aov kunnen sluiten.
De overheid wil dat de markt dit probleem zelf gaat oplossen. Een collectieve verzekering, zoals de FNV had voorgesteld, vindt de overheid ‘terug naar af’.
Overleg
Het Verbond studeert nog op de constructie van het vangnet en op een bijbehorende overgangsregeling. Er wordt overlegd met de overheid en met de mededingingsautoriteit NMa. Het Verbond kan nog niet zeggen wanneer het definitieve plan kan worden gelanceerd. Voor het vangnet zal in ieder geval een acceptatieplicht gaan gelden. Ook moeten bandbreedtes of percentages worden vastgesteld voor de hogere premies die de vangnet-verzekerden moeten gaan betalen.
De afschaffing van de WAZ zal voor veel extra premie en provisie zorgen. Bestaande verzekerden zullen hun verzekerde jaarrente willen verhogen met de vroegere WAZ-dekking en de (meeste) zelfstandigen zonder aanvullende aov zullen (tot minstens WAZ-niveau) een aov gaan sluiten. Het Verbond schat het extra premie-inkomen op e 300 mln tot e 400 mln per jaar.

Reageer op dit artikel