nieuws

Verbond: ‘Verzuimplannen verdienen zich terug’

Archief

Het Verbond van Verzekeraars is het niet eens met MKB-Nederland dat de wijzigingen in de sociale zekerheid een aderlating voor werkgevers inhouden. Integendeel.

MKB-Nederland gaat er van uit, dat de wijzigingen in de sociale zekerheid de werkgevers op korte termijn e 2 miljard gaan kosten. Berekeningen van het CVS, het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, geven een ander beeld. “Werkgevers zullen door de langere ziekteverzuimperiode meer geld steken in zieke werknemers, maar dat levert per saldo winst op doordat zij minder te maken krijgen met WAO-ers”, stelt het Verbond. “In 2004 gaat het om een lastenverzwaring van e 0,5 miljard. Met aanvullende afspraken is dit nog verder terug te dringen. In 2005 zullen de maatregelen al winst opleveren.”
Volgens het Verbond betalen de werkgevers dit jaar e 15,2 mld. In 2004 zal dat bij ongewijzigd beleid e 15,5 mld zijn en bij gewijzigd beleid e 16,0 mld. In 2005 is dat e 15,8 mld resp. e 15,3 mld., in 2006 e 16,1 mld resp e 15,3 mld, en in 2007 e 16,5 mld resp. e 15,3 mld.

Reageer op dit artikel