nieuws

Verbond verwerpt Plan-Borst

Archief

Het Verbond van Verzekeraars heeft zich gekeerd tegen de mogelijkheid van een (gedeeltelijk) inkomensafhankelijk premie in een nieuw ziektekostenverzekeringsstelsel.

Het standpunt van het Verbond van Verzekeraars is vastgelegd in ‘Kiezen voor een verantwoordelijke zorg’. In dit rapport wordt het zogenoemde Plan-Borst (de nota ‘Vraag en Aanbod’) verworpen. Het Verbond vindt dat volgens dit plan het stelsel “de trekken krijgt van één nationaal ziekenfonds”. Het Plan-Borst gaat namelijk uit van een publiekrechtelijke verzekering met een deel inkomensafhankelijke premie en een deel nominale premie. Over eventuele verhoudingen in die premies staat niets in het rapport.
Het Verbond spreekt zich dan ook uit voor het SER-advies dat uitgaat van een geheel privaatrechtelijk uitgevoerde verzekering met een geheel nominale premie (met uitzondering van de AWBZ). Alleen een zorgstelsel met een nominale – door de verzekeraar vastgestelde – premie bevat de nodige prikkels voor concurrentie en efficiency, vindt het Verbond. Een gemengd nominaal/procentueel systeem leidt tot dubbele administratiekosten. “Ook neemt de uitvoeringscomplexiteit bij een inkomensafhankelijk systeem sterk toe.”

Reageer op dit artikel