nieuws

Verbond staat kritisch tegenover opvangregeling schadesector

Archief

Het Verbond van Verzekeraars is principieel tegen een ‘opvangregeling’ Schade, maar zal er wel aan meewerken. Wel stelt het Verbond aanvullende eisen.

In het jaarverslag schrijft het Verbond dat het “geen voorstander” is van een opvangregeling voor het geval op een schadeverzekeraar de noodregeling moet worden toegepast of wanneer zijn faillissement wordt uitgesproken. “Het is een principiële uitspraak”, zegt woordvoerder Hennie Zoontjes. “Een schadeverzekeraar die voor de wind wil zeilen, zou zich immers niet meer geremd kunnen voelen als hij weet dat andere verzekeraars eventuele problemen oplossen.”
Volgens Zoontjes komt de opvangregeling er beslist. “Nee, we hebben nog geen idee wanneer. De gesprekken met de overheid zijn nog lang niet afgerond. Minister Zalm en de Pensioen- en Verzekeringskamer willen haast maken met de regeling, maar het Verbond vindt dat eerst aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan.”
Sinds begin dit jaar is er een opvangregeling voor levensverzekeraars. Er is een NV opgericht waarbij noodlijdende verzekeraars zich gedwongen moeten herverzekeren of de portefeuille moeten overdragen.
Sinds begin vorig jaar wordt er ook gepraat over een opvangregeling in de schadesector. Er is een werkgroep Vangnetconstructie Schadeverzekeringen waarin het Verbond, het ministerie van Financiën en de de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) deelnemen.
In welke vorm de opvangregeling Schade moet worden gegoten staat nog niet vast. In ieder geval wijst het Verbond een wettelijk noodfonds voor verzekerden van de hand.
Als voorwaarde voor een opvangregeling eis het Verbond dat eerst ‘Actuariële en Bedrijfseconomische Principes Schade’ worden vastgesteld. De regeling mag uiteraard niet gelden voor verzekeraars die geen vergunning van de PVK hebben.

Reageer op dit artikel