nieuws

Verbond: reïntegratie via verzekeraars succesvol

Archief

De reïntegratie bij verzekeraars op de verzuimcontracten is succesvol. Dit maakt het Verbond op uit een rapport van het CVS.

Het CVS, het Centrum voor Verzekeringsstatistiek van het Verbond van Verzekeraars, is onlangs gekomen met 'Verzekerd van reïntegratie', een 'kwantitatief onderzoek naar reïntegratieresultaten van verzekeraars'. Het gaat hierbij uitsluitend om de reïntegratie op ziekteverzuimverzekeringen. Volgens het rapport ondernemen verzekeraars hierbij steeds meer reïntegratiepogingen. In 1999 ging het om 2.400 pogingen, in 2000 waren dat er 5.100 en in 2001 (prognose) 10.000.
In het rapport wordt geconcludeerd, dat het slagingspercentage (van die pogingen) zeer hoog is, namelijk 45%. Dit percentage blijkt echter uitsluitend betrekking te hebben op het jaar 2000. In dat jaar waren 2.200 van de 5.100 reïntegratiepogingen succesvol, hetgeen overigens uitkomt op 43%. Bij navraag blijkt het Verbond/CVS niet te beschikken over betreffende cijfers over de jaren 1999 en 2001.
In het rapport worden ter vergelijking resultaten in de sociale sector gemeld. Volgens drie opgevoerde bronnen ging het in de sociale sector om: 9% (reïntegratiemonitor Remon), 16% (Arbeidsvoorziening) en 25% (Lisv). Deze cijfers hebben betrekking op de periode medio 1998-eind 1999.
"Door de versnelde reïntegraties behoefde in 2000 naar schatting ongeveer e 7 miljoen minder te worden uitgekeerd", staat in het CVS-rapport. "Dit kan zich vertalen in de premie voor de werkgever. Prognoses geven aan dat dit (red: e 7 mln besparing )in 2001 waarschijnlijk het dubbele zal zijn."
Met die e 7 miljoen besparing kwam de ziekteverzuimbranche in 2000 voor het eerst uit de rode cijfers, blijkt uit het rapport. In de periode 1996-2000 waren de technische resultaten, gemeten in een percentage van de verdiende premie, achtereenvolgens -12%, -19%, -17%, -1% en +1%.

Reageer op dit artikel