nieuws

Verbond ondertekent transportconvenant

Archief

Het Verbond van Verzekeraars, de overheid en enkele vervoersorganisaties hebben een convenant ondertekend dat de criminaliteit in de transportsector de komende vier jaar met 25% moet verminderen.

De gezamenlijke aanpak is nodig, omdat diefstal van vrachtwagens en ladingen jaarlijks naar schatting voor e 152 mln aan schade veroorzaakt. Van overheidswege zijn de ministeries van Justitie, Verkeer & Waterstaat, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken betrokken bij het convenant.
Maatregelen die worden getroffen, zijn onder meer het sturen van sms-berichten aan chauffeurs over vrachtwagens die in de buurt zijn gestolen, het beter beveiligen van parkeerplaatsen en de promotie van voertuigvolgsystemen. Ook wordt er een zwarte lijst opgesteld van werknemers die bij criminele activiteiten betrokken zijn geweest. Volgens TVM is bij 60% tot 75% van de diefstallen eigen personeel betrokken. Populair zijn computers, sigaretten en parfum.
Het convenant is onderdeel van het begin dit jaar gepresenteerde Actieplan Veilig Ondernemen.

Reageer op dit artikel