nieuws

Verbond, NVA en NVBA: zakelijke markt in WFD

Archief

Het Verbond van Verzekeraars en de intermediairorganisaties NVA en NBVA hebben bij het ministerie van Financiën gepleit om de reikwijdte van de Wet Financiële Dienstverlening te verruimen. Ook de zakelijke markt zou onder de wetsvoorschriften moeten vallen.

Het ministerie ontving tijdens de onlangs afgesloten consultatieperiode in totaal 35 reacties van belanghebbenden. Als zij daartegen geen bezwaar maken, worden deze reacties binnenkort gepubliceerd op de website van het ministerie. Het departement wil zelf nog deze maand reageren op de uitkomsten van de consultatie.
Het Verbond en de standsorganisaties hebben hun standpunten zelf al kenbaar gemaakt. Hun belangrijkste kritiekpunt is de reikwijdte van de wet, die nu alleen van toepassing is op de particuliere markt. Volgens het Verbond leidt dit “vooral voor het midden- en kleinbedrijf tot een onwenselijke situatie, omdat de eindklant in het mkb doorgaans weinig verschilt van een particuliere consument”. De NBVA spreekt zelfs van een “achteruitgang voor de verzekeringsbemiddeling” als de zakelijke markt buiten het toepassingsgebied van de WFD blijft.
De organisaties wijzen erop dat zowel de huidige Wabb als de pas aangenomen Europese Richtlijn voor Verzekeringsbemiddeling geen onderscheid maken in particuliere en zakelijke klanten. Het Verbond van Verzekeraars heeft voor het ministerie vast een oplossing bedacht: “alleen bedrijven met meer dan 250 werknemers vallen buiten de reikwijdte”.
Adviseren
Eensgezind zijn de verzekeraars en het intermediair ook waar het de uitsluiting betreft van mensen die alleen maar adviseren en niet bemiddelen. Volgens de NBVA bevordert dit niet het gewenste level-playing-field en “is het onderscheid tussen een algemeen advies en specifiek advies niet altijd even gemakkelijk te maken”. Een ander argument is dat een algemeen advies ook kan luiden geen product te kopen “wat in een later stadium vergaande gevolgen kan hebben”.
De NVA vraagt het ministerie verder het hoofdstuk over de volmacht te herzien. “Het ontwerp vertoont in de regeling van de volmacht grote tekortkomingen”, aldus de NVA. Zij vindt voorts dat er geen aparte status – lees: geen eigen verantwoordelijkheid – moet zijn voor ‘verbonden bemiddelaars’.

Reageer op dit artikel