nieuws

Verbond: lijfrente 50% bij lage inkomens

Archief

Volgens een onderzoek in opdracht van het Verbond van Verzekeraars heeft 50% van de mensen die in 2001 de basisaftrek lijfrente heeft gebruikt, een inkomen lager dan e 30.000.

Het onderzoek is gehouden door GFK PanelServices Benelux, dat van in totaal 1.100 mensen antwoorden kreeg. Over het inkomen gaf 6% van de ‘lijfrenteaftrekkers’ geen gegevens: 19% zei een inkomen van meer dan e 45.000 euro te hebben, terwijl 25% het hield op een inkomen tussen e 30.000 en e 45.000.
Volgens de onderzoekers gebruikt 81% de lijfrenteverzekering om een pensioengat te verkleinen of te dichten. Verder financiert 64% de premies voor de lijfrentepolis uit een bedrijfsspaarregeling (veelal spaarloon). Bij inkomens tot e 30.000 geldt dit zelfs voor 70%.
Het Verbond van Verzekeraars legt de uitkomsten voor aan de politiek, die steeds nadrukkelijker pleit voor afschaffing van de lijfrenteaftrek en afschaffing van de bedrijfsspaarregelingen. De formatiepartijen kregen overigens ook een verzoek van de Vereniging Eigen Huis. Dit maal was de vraag om niet te tornen aan de hypotheekrenteaftrek.
Brief NVA
Bij die laatste twee pleidooien sluit de NVA zich van harte aan. De intermediairorganisatie heeft daartoe een brief gestuurd naar de kabinetsformateur. Volgens de NVA leidt afschaffing van de basisaftrek lijfrente ertoe dat het al bestaande pensioentekort bij veel burgers verder toeneemt, omdat zij vanwege de kosten en inspanningen die gemoeid zijn met het berekenen van het pensioengat van lijfrenteverzekeringen afzien. “Dat is maatschappelijk nadrukkelijk niet gewenst”, aldus de NVA, doelend op de verwachte groei aan pensioentekort onder mensen. Voor bedrijfsspaarregelingen pleit de NVA ook “nadrukkelijk” voor handhaving.
Wat het WAO-stelsel betreft, pleit de NVA voor het SER-advies dat uitgaat van een private uitvoering van de WAO. Het standpunt van het demissionaire kabinet, dat het moet gaan om een publiekrechtelijke uitvoering, wordt verworpen (zie ook Open Forum in dit AM). Ook wat betreft het zorg(verzekerings)stelsel pleit de NVA voor het SER-model, dat wil zeggen voor een privaatrechtelijke uitvoering in plaats van het Plan-Borst dat uitgaat van publiekrechtelijke uitvoering.
De belastingmoraal van Kappelle (Aegon)
Herman Kappelle, directeur van adviesdienst Adfis van Aegon, denkt dat afschaffing van de aftrek van lijfrentepremies gaat bijdragen aan een slechte belastingmoraal van burgers. “Hoe kan een fatsoenlijke belastingmoraal worden verwacht bij Nederlandse belastingplichtigen als de overheid zelf een onbetrouwbare partner blijkt”, zo vraagt hij in een open brief aan politieke hoofdrolspelers.
Kappelle rechtvaardigt zijn stelling door te wijzen op de Wet Inkomstenbelasting 2001, die nu nog ruimte biedt voor een vrije basisaftrek van e 1.069. “Argumenten zijn sindsdien niet wezenlijk veranderd”, zo zegt hij. Verder is het Verbond al gewikkeld in een proefprocedure (zie AM 12, pag. 3) tegen de afschaffing van de bij de Brede Herwaardering (in 1992) beloofde eerbiedigende werking.
Tenslotte beweert Kappelle dat verzekeraars de invoering van de basisaftrek “zelf hebben gefinancierd”. Hij doelt daarmee op het afschaffen van regels in de vennootschapsbelasting die de winsten (en dus belastingafdracht) van verzekeraars drukken, zoals het ineens aftrekken van eerste kosten en de egalisatiereserve. De vennootschapsbelasting geeft hierdoor een meeropbrengst van verzekeraars van zo’n e 275 mln per jaar. In ruil hiervoor kregen de verzekeraars in 2000 een basisaftrek lijfrente in de Wet IB 2001 toegezegd. Nu deze basisaftrek alsnog wordt geschrapt, moeten ook de wijzigingen in de vennootschapsbelasting worden teruggedraaid, zo vindt de Aegon-directeur. “Anders komt van ruilen echt huilen en zou op de rente van de volgende staatslening een opslag wegens onbetrouwbare debiteuren moeten worden gelegd”.
Verzekeraars hebben een eigen belang bij handhaving van de basisaftrek van lijfrentepremies, zo wil Kappelle dan nog wel erkennen. Dat belang ligt in het binnen de perken houden van de administratieve lasten, zo beweert hij.

Reageer op dit artikel