nieuws

Verbond licht burgers in over terreurpool

Archief

Het Verbond van Verzekeraars gaat in mei alle Nederlanders schriftelijk inlichten over het beperken van de dekking voor terreurschade in verzekeringen.

Die dekking wordt overgenomen door de per 1 april op te richten Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden, waarin (her)verzekeraars en de overheid samen tot e 1 mld dekking bieden. De brief zal gepaard gaan met een campagne in kranten en op radio en tv.
In een later stadium volgt via de verzekeraars nog een informatieronde waarbij maatschappijen per verzekerde informatie geven over de beperking van de dekking voor terreurschade.

Reageer op dit artikel