nieuws

Verbond kijkt naar wenselijkheid preventieverplichting in polis

Archief

Nederlanders doen te weinig aan inbraak- en brandpreventie, zo concludeert het Verbond van Verzekeraars uit een onderzoek onder ruim duizend huishoudens. Hierop inhakend wordt een onderzoek gestart naar de mogelijkheid om verzekerden te gaan verplichten preventiemaatregelen te nemen.

Het onderzoek naar preventie en veiligheid, uitgevoerd door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek, laat zien dat eenderde van de Nederlandse huishoudens zich ‘ernstig onveilig’ voelt. Een kwart van de ondervraagden heeft zelf ooit met brand of diefstal te maken gehad.
Hoewel 84% aangeeft goed geïnformeerd te zijn over preventiemaatregelen, blijkt in de praktijk dat 12% van de huizen beschikt over een politiekeurmerk Veilig Wonen of een borgcertificaat. Volgens het Verbond hebben huizen in nieuwbouwwijken met een politiekeurmerk 95% minder kans op inbraak.
De populairste beveiligingsmaatregelen zijn: sloten op ramen en deuren (door 79,3% van de ondervraagden), afspraken met de buren bij afwezigheid (74,3%) en dievenklauwen (59,6%). De minst voorkomende preventiemaatregelen zijn de alarminstallatie (7,2%) en de branddeken (4,8%).
De belangrijkste redenen dat huishoudens weinig aan brand- en inbraakpreventie doen, zijn dat men er niet aan toe komt (34%) en dat men goed verzekerd denkt te zijn (41%). Uit de onderzoeksresultaten blijkt overigens dat slechts 52% van de huishoudens brand en inbraak heeft verzekerd op de opstalverzekering; bij de inboedelverzekering is dit 97%. Premiekorting blijkt voor slechts 25% van de ondervraagden een reden om meer aan preventie te doen.
Het aantal inbraakclaims per honderd polissen blijkt op basis van gegevens uit 2000 het hoogst te zijn in de stedelijke gebieden en de rijkere gemeenten. In dat jaar werd voor e 115 mln aan inbraakschade geclaimd. Brandschade, in 2000 goed voor een totaal geclaimd bedrag van e 120 mln, blijkt het meest voor te komen in de meer landelijke gebieden.
Onderzoek
Tijdens het Verbondscongres ‘Preventie: een kwestie van doen!’ kondigde Verbondsbestuurder Paul van de Geijn een onderzoek aan naar de wenselijkheid van het opnemen van preventieverplichtingen voor de verzekerde in de polisvoorwaarden. Wel wees hij erop dat het niet of gedeeltelijk vergoeden van schade bij onvoldoende preventiemaatregelen “maatschappelijk op grote weerstand zou kunnen stuiten.”
Van de Geijn denkt aan premieconvenanten in de vorm van prestatieafspraken tussen publieke en private partijen, waarin wordt vastgelegd wie waarvoor verantwoordelijk is. “Maar de veiligheid van het eigen huis blijft primair de verantwoordelijkheid van de consument.”

Reageer op dit artikel