nieuws

Verbond en NBVA waarschuwen voor publiciteit toezichthouder

Archief

De Autoriteit Financiële Markten (Autoriteit-FM) wil in de toekomst losser omgaan met de stringente regels voor geheimhouding. Namens verzekeraars en tussenpersonen waarschuwen Paul van de Geijn (Verbond van Verzekeraars) en Alexander van Voorts Vader (NBVA) voor grote publiciteitsschade.

De wens tot meer publiciteit over toezichtzaken uitte de Autoriteit-FM bij de presentatie van het laatste jaarverslag van de oude Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE). Volgens de Autoriteit-FM, die zegt wel te hechten aan bescherming van rechten van mensen en bedrijven, heeft het publiek recht op informatie over belangrijke zaken op financieel gebied. In welke concrete gevallen de publiciteit zal worden gezocht, bijvoorbeeld bij aanstelling van een bewindvoerder of bij de start van een onderzoek, is nog onduidelijk.
In het jaarverslag van de STE doet Van de Geijn in elk geval vast een oproep tot terughoudendheid. Volgens de Verbondsvoorzitter is het publieke imago van de financiële sector essentieel. “Dat vereist in de publiciteit de nodige prudentie. Een gedragstoezichthouder behoeft onder toezicht staande instellingen niet publiekelijk aan de schandpaal te nagelen om zijn doelen te bereiken. Ik vind dat de gedragstoezichthouder het middel van publiciteit alleen zou moeten hanteren in situaties waarin dit in het kader van het behoud van consumentenvertrouwen echt noodzakelijk is.”
NBVA-voorman Van Voorst Vader ondersteunde het pleidooi van Van de Geijn tijdens een congres van de Nederlandse Vereniging van Verzekeringsrecht. “Negatieve publiciteit over de ‘incident-instellingen’ zou de problemen alleen maar kunnen verergeren. Publiciteit kan disproportionele reacties bij consumenten oproepen.”
Verder zei Van Voorst Vader: “Wanneer er 17.000 tot 20.000 entiteiten onder toezicht komen van de AFM-kamer lijkt het onontkoombaar, dat er twintig tot veertig incidenten per jaar te registreren zijn. Indien deze incidenten niet zijn onderworpen aan de geheimhoudingsplicht maar onderwerp worden van publiciteit, kan dit ernstige disproportionele imagoschade opleveren. Consumenten zouden licht kunnen denken dat het slecht gesteld is met de bemiddelings- en advieswereld. Het is van het allergrootste belang dat wetgever, toezichthouder en branche er voor zorgdragen dat het vertrouwen van de consument in de financiële sectoren wordt geschraagd.”

Reageer op dit artikel