nieuws

Verbond: 2002 was een ‘moeilijk jaar’

Archief

Voor de nationale verzekeringsbranche is 2002 “een moeilijk jaar” geweest, zo liet het Verbond van Verzekeraars tijdens zijn jaarlijkse presentatie weten. De resultaten in trefwoorden weergegeven: Leven fors lager, Schade op nul, Zorg licht beter.

De levensector gaf een daling te zien in zowel de omzet (-6,6% tot e 24,1 mld) als in technisch resultaat: 4(7)%. Het was voor het laatst in 1993 dat een daling van het premie-inkomen in levensverzekeringen moest worden gerapporteerd. De productie van nieuwe individuele levensverzekeringen is in 2002 met 7% gedaald ten opzichte van 2001 en in vergelijking met 2000 is hier zelfs sprake van een daling met 10%. “Oorzaak hiervan zijn met name de fiscale maatregelen”, aldus het Verbond.
Schadeverzekeringen
De schadesector boekte een premiegroei van 9,7% tot e 10,5 mld, het technisch resultaat daalde naar nul (was +1%). Bij de premiegroei wordt direct aangetekend dat de door verzekeraars te betalen premies aan de herverzekeraars in 2002 fors zijn gestegen. Per saldo was er een verdubbeling van de herverzekeringskosten van 2% tot ruim 4% van het premie-inkomen.
Per deelbranche was de ontwikkeling in 2002 als volgt.
Motorrijtuigen: premies e 4,2 mld (+6,2%), resultaat 0(-1)%. Het nulresultaat is te danken aan de gang van zaken bij de personenautoverzekeringen, waar het resultaat steeg van -1% naar +2%. Bij de vracht- en bestelauto’s waren de resultaten zeer slecht. Hier kende de WA-dekking een resultaat van bijna -20%. De gemiddelde schade per WA-claim liep bij vrachtauto’s op van ongeveer e 2.700 naar bijna e 3.100.
Brand: premies e 3,2 mld (+12,4%), resultaat -1 (+3)%. Met name in in deze branche stegen de herverzekeringspremies: een verdrievoudiging tot 9% van het premie-inkomen. Een positieve ontwikkeling is het verbeterde resultaat in de bedrijventekening.
Overige varia: premies e 2,4 mld (+14,2%), resultaat +2(2)%. Onder dit ‘verzamelsegment’ vallen branches als Aansprakelijkheid, Rechtsbijstand en Reis. Bij Aansprakelijkheid was er sprake van een gespleten ontwikkeling: in de avb was er een verbetering in het resultaat te zien, maar in de avp trad een verslechtering op.
Transport: premies e 0,6 mld (+13,9%), resultaat +4(+3)%.
Zorgverzekeringen
De sector Zorg moest het vooral hebben van de inkomensverzekeringen, want deze zorgden ervoor dat het totaalresultaat tot 5 (3)% is gestegen. De ziektekosten zijn nog immer structureel verliesgevend. In Ziektekosten nam de geleden schade in 2002 met bijna 15% toe. Het premie-inkomen Zorg steeg met 11,1% tot e 9,3 mld.

Reageer op dit artikel