nieuws

Vektis: ziektekostenpremies dit jaar ruim 11% omhoog

Archief

Begin dit jaar zijn de ziektekostenpremies met gemiddeld 11,3% gestegen. Dit blijkt uit een enquête van Vektis, het informatie- en statistiekbureau van de zorgverzekeraars.

De ziektekostenpremies zijn dit jaar iets meer gestegen dan vorig jaar. In 2002 stegen de premies namelijk met 12,7%, hetgeen de hoogste stijging sinds jaren was. Begin 2001 gingen de premies met gemiddeld 10,0% omhoog, in 2000 stegen de premies met 8,9%, in 1999 met 11,1%, en in 1998 met 5,3%. De percentages zijn gebaseerd op een enquête waaraan 70% van de particuliere verzekeraars deelneemt en betreft collectieve en individuele maatschappijverzekeringen (dus exclusief standaard- en standaardpakketpolissen) zonder klassedekkingen inclusief eventuele aanvullende verzekeringen. De uitkomst van de Vektis-enquête spoort met de enquête die AssurantieMagazine rond de jaarwisseling heeft gehouden. Gebaseerd op de gegevens van alle verzekeraars – met uitzondering van Agis, Geové (Menzis), Pro Life en VVAA – kwam AM tot een percentage van 11% voor de individuele polissen exclusief aanvullende verzekeringen (zie AM 24/2002, pag 32-35).
Vektis constateert dat een deel van de verzekerden begin dit jaar – “waarschijnlijk uit financiële overwegingen” – heeft gekozen voor een hoger eigen-risicobedrag. “Dit heeft in geringe mate een drukkend effect op de premiestijging”, stelt Vektis.

Reageer op dit artikel