nieuws

Veendams bemiddelingsbedrijf Future & Finance failliet

Archief

Het Veendamse bemiddelingsbedrijf Future & Finance is failliet verklaard. De portefeuille is inmiddels overgedragen aan de echtgenote van de eigenaar.

Future & Finance, met bijkantoren in Amsterdam, Groningen, Hengelo, en Utrecht, richtte zich op de allochtonenmarkt met hypotheken en (schade- en levens)verzekeringen van diverse verzekeraars. Volgens eigenaar M. Arpaci – die van Turkse afkomst is – zouden de liquiditeitsproblemen zijn ontstaan doordat SNS Bank niet in staat bleek tijdig hypotheekaanvragen te verwerken. Het zou daarbij gaan om een totaal van e 21,8 mln (( 48 mln) en om het mislopen van ongeveer e 0,45 mln (( 1 mln) aan provisie.
Verder wijt Arpaci het faillissement aan afvloeiingsregelingen ter waarde van ongeveer e 226.890 (( 500.000) wegens een reorganisatie in 2000. De curator, mr. H.J. Overes in Groningen, kan nog niet zeggen of deze beweringen van Arpaci hout snijden.
Jan Willem Dreteler, woordvoerder van SNS Bank, zegt desgevraagd: “Tot 2000 hebben we zaken gedaan met Arpaci. Er zijn in 1999 inderdaad problemen geweest door de centralisatie van onze back-offices, maar daar hebben we in 2000 een afkoopregeling voor met hem getroffen.” Dreteler kan zich niet voorstellen dat een en ander van invloed is geweest op het faillissement.
Pandrecht
Het faillissement is ingewikkeld, doordat het aanvankelijk ging om een (in 1977 opgerichte) eenmanszaak die Arpaci, zonder medeweten van verzekeraars, belastingdienst en bedrijfsvereniging, heeft ingebracht in Future & Finance BV die in juni 2001 werd opgericht. De voornaamste schuldeisers, de belastingdienst en de bedrijfsvereniging willen daarom geld zien van Arpaci. Ook was Arpaci eigenaar van uitzendbureau Direct BV dat ook nog eens drie BV’s in oprichting had. Arpaci’s bedrijven (samen 42 personeelsleden) hadden e 300.000 aan concurrente schulden, e 700.000 aan preferente schulden en voorts e 790.000 schulden aan financiers en ondernemingen die zekerheidsrechten hebben bedongen.
Het pandrecht op de portefeuille is door de curator toegewezen aan de Rabobank Groningen die een kredietfaciliteit van e 158.820 (( 350.000) had verstrekt waar bij faillissement nog e 42.000 (( 93.000) van over was. Ook Falcon, die circa e 20.000 had verstrekt voor onder meer het uitkopen van een compagnon, had het pandrecht bedongen, maar de curator heeft dit wegens gebrek aan rechtsgeldige registratie afgewezen. Volgens de curator viel de waarde van de portefeuille bij nader inzien tegen, doordat “het zogenoemde terugboekrisico van provisies aanzienlijk bleek”. Met toestemming van de Rabobank en de rechter-commissaris is de portefeuille voor e 24.000 verkocht aan Gülay Arpaci-Küçükfidanci, met wie Arpaci op huwelijkse voorwaarden is getrouwd.

Reageer op dit artikel