nieuws

Veefonds in Eext na 106 jaar exit

Archief

Een simpele mededeling in de Nederlandsche Staatscourant van 7 mei: “De Pensioen- en Verzekeringskamer deelt mee dat het Onderling Veefonds Eext-Anderen-Eexterzandvoort WA te Eext met ingang van 29 april 2002 heeft opgehouden te bestaan”.

Ooit telde deze in 1896 opgerichte Drentse onderlinge bijna tweehonderd leden. Het was in de beginperiode vooral een onderlinge van heel kleine veehouders, maar later traden ook grotere boeren toe. Het ledental was in de laatste jaren teruggelopen tot nu nog maar acht. Dit werd een te smalle basis voor de onderlinge. Enkele andere ontwikkelingen bespoedigden de opheffing. Zo heeft de MKZ-crisis het Veefonds financieel geen goed gedaan en had secretaris-boekhouder Tiemen Talens aangegeven te willen stoppen. “Ik ben nu bijna 78 jaar en daarom vind ik het wel mooi geweest”, aldus Talens, die deze functie 35 jaar heeft vervuld.

Reageer op dit artikel