nieuws

Vaste hypotheekrente is voorlopig niet in geding

Archief

Hypotheekverstrekkers blijven ook in de toekomst hypotheken met vaste rentepercentages aanbieden. De opmerking van ING-topman Cees Maas dat rentevaste periodes door nieuwe boekhoudregels vanaf 2005 niet meer aangeboden konden worden, is door andere geldgevers vrijwel unaniem tegengesproken. De reactie van ING is, dat Maas slechts een voorbeeld heeft gegeven van een mogelijke consequentie.

Cees Maas, financieel directeur bij ING, liet zich tijdens een bijeenkomst voor analisten uit over de International Accounting Standards (AIS), de nieuwe Europese boekhoudregels die in 2005 van kracht worden. Eén van de regels is dat banken voortaan de actuele waarde van de hypotheekportefeuille moeten gaan vermelden en niet meer langlopende leningen met een vooraf vastgesteld rentetarief. Bij een stijging van de rente zouden de banken voor hypotheken met een vaste (lagere) rente verlies moeten gaan opvoeren, omdat de waarde van de portefeuille daalt. Maas gaf als mogelijk gevolg aan, dat banken daardoor geen vaste rente meer zullen gaan aanbieden om dergelijke risico’s te voorkomen.
Van alle kanten is afwijzend of ontkennend gereageerd op de uitlatingen van Maas. De Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis zijn verontwaardigd, tussenpersonen zijn bezorgd en andere geldverstrekkers als Rabobank melden dat zij wel rentevaste hypotheken blijven aanbieden.
Consumentenniveau
Martin Hoogendoorn, voorzitter van de Raad voor de Jaarverslaggeving, relativeerde in Het Financieele Dagblad de woorden van Maas door te stellen dat de nieuwe regels nog lang niet zijn afgerond en bovendien waarschijnlijk niet alleen van toepassing zullen zijn op de uitgezette middelen, maar ook op de aangetrokken middelen. Hierdoor vallen de effecten van rentestijgingen en -dalingen tegen elkaar weg.
Joël van der Reijd, voorzitter van bemiddelaarsorganisatie VBO, noemt de ophef over het afschaffen van rentevaste periodes een storm in een glas water. “De vraag bepaalt het aanbod. Bovendien zijn er tal van middelen voor banken om eventuele renterisico’s af te dekken. Securitisatie (het verkopen van de hypotheekportefeuille of een deel daarvan) is daar één van, maar er zijn nog tal van andere instrumenten voor. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat ING Bank een proefballonnetje heeft opgelaten om het grote publiek te mobiliseren.”
Van der Reijd verwijst naar het internationale bankoverleg Basel II, waaruit de voorgestelde nieuwe boekhoudregels voortkomen. “Dat overleg is een vrij technische discussie, die zich voornamelijk achter de schermen afspeelt. Wil je dit onderwerp op de agenda krijgen, dan moet het naar het consumentenniveau worden getild en dat is wat ING Bank naar mijn mening heeft gedaan.”
Context
ING ontkent dat het concern tegen de nieuwe boekhoudregels is en stelt dat de woorden van Maas in hun context gezien moeten worden. “Wij zijn zeker voorstander van invoering van de nieuwe regels. Het afschaffen van rentevaste periodes is alleen als voorbeeld genoemd, maar Maas heeft ook gewezen op securitisatie en het buiten de balans brengen van hypotheken als mogelijke oplossingen.”
Maas zei tijdens zijn presentatie voor de analisten, dat ING de nieuwe regels ondersteunt vanwege de grotere transparantie en betere vergelijkingsmogelijkheden die deze met zich meebrengen. Een kritiekpunt is evenwel dat de resultaten meer schommelingen zullen gaan vertonen. Daarom stelde Maas dat ING, wanneer de regels definitief zijn, tijdig analisten, investeerders en de media zou inlichten over de consequenties van de regels. Verder pleit ING voor meer overeenstemming met de Amerikaanse boekhoudnormen (US GAAP).
ING-woordvoerder Ward Snijders: “Maas heeft willen benadrukken dat boekhouden geen neutrale activiteit is en dat de regels ook sociaal-maatschappelijke gevolgen kunnen hebben. Maar we willen vermijden om op detailniveau te gaan discussiëren. Maas heeft aangegeven welke richting het nu op gaat; onbedoeld zijn die woorden in de media terechtgekomen”. Snijders erkent dat ING daar niet helemaal ongelukkig mee is, omdat de discussie nu op een breder vlak gevoerd kan worden.

Reageer op dit artikel