nieuws

Vanaf juli opting-out voor Ziektewet-vangnet

Archief

Werkgevers krijgen op 1 juli de mogelijkheid om het risico te dragen voor het ‘wachtgeldfondsen-deel’ van het Ziektewet-vangnet. Wie daar dit jaar nog gebruik van wil maken, moet dit voor 1 april aanvragen.

Deze week (1 maart) treedt de ‘Wet eigenrisicodragen Ziektewet’ in werking. Als gevolg hiervan kunnen werkgevers twee keer per jaar, namelijk op 1 januari en op 1 juli, zelf het risico gaan dragen voor ziekteverzuim dat – binnen de vangnet-constructie – gefinancierd wordt uit de ‘wachtgeldfondsen’. Het gaat hierbij om werknemers zonder vast dienstverband, zoals uitzendkrachten en freelancers. Werkgevers die zelf het risico dragen, hoeven niet langer de vangnetpremie te betalen, die is gebaseerd op het gemiddelde ziekteverzuim in hun sector.
Bedrijven die eigenrisicodrager willen worden, moeten dit dertien weken van tevoren aanvragen bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Wie op 1 juli zelf het risico wil gaan dragen, moet dit dus voor 1 april hebben aangevraagd. De aanvraag wordt uitsluitend gehonoreerd als de werkgever het eigen risico heeft afgedekt via een verzekering of een bankgarantie en als hij een contract heeft gesloten met een arbodienst. Werkgevers kunnen het ziekteverzuim van bedoelde groep werknemers op diverse manieren meeverzekeren op hun reguliere verzuimcontracten. Bijvoorbeeld door een vaste premie per werknemer te betalen.
De vangnetconstructie is een paar jaar geleden in het leven geroepen toen de Ziektewet werd geprivatiseerd. Voor bepaalde groepen werknemers is de Ziektewet toen gehandhaafd als ‘vangnet’. Afgezien van mensen zonder vast dienstverband (het ‘wachtgeldfondsen’-deel), gaat het om heringetreden arbeidsgehandicapten en om vrouwen die verzuimen in verband met zwangerschap en bevalling. Op hen heeft de opting-out-wet echter geen betrekking.

Reageer op dit artikel