nieuws

‘Van veel kleine borreltjes kun je ook dronken worden’

Archief

In AM 16 (pag. 7) stond een artikel over Delta Lloyd die eind juli duizend tussenpersonen per brief liet weten de samenwerking te bevriezen. Tussenpersoon Bert van Elst uit Voorschoten kreeg ook een brief. Reden voor hem zijn ervaringen met Delta Lloyd eens haarfijn uit de doeken te doen.

“Ik ben één van die duizend tussenpersonen waar Delta Lloyd vanaf wil. Het zou het gaan om agentschappen, waarvan het aantal polissen op twee handen te tellen is. Mijns inziens is er wat anders aan de hand bij Delta-Lloyd.
Ongeveer veertig jaar heeft mijn kantoor een agentschap bij Delta-Lloyd. Vanaf 1971 run ik het kantoor zelf en ik beschouwde Delta Lloyd tot voor kort als een redelijke maatschappij, maar ook niet meer dan dat. Delta-Lloyd is voor mij een middenmoter; ik heb vier agentschappen die kleiner zijn en drie agentschappen die groter zijn dan mijn agentschap bij Delta-Lloyd.
Ik werk alleen, heb geen personeel en had op 30 juli vorig jaar 96 polissen bij Delta-Lloyd lopen: 54 schadepolissen , 33 levenpolissen (inclusief NSF ) en negen zorgpolissen. Dat kwam overeen met ongeveer e 61.000 jaarpremie. Ik sloot meer dan één à twee polissen per jaar. Akkoord; wellicht een klein agentschap in de ogen van Delta Lloyd, maar toch niet zo klein als in het artikel geschetst wordt.
In de portefeuille (uitgesloten Zorg ) komt nauwelijks een schade voor. Ik handel alles alleen af, vraag niets van Delta Lloyd. Ik kom er altijd zelf wel uit.
Arrogantie
Ruim acht jaar geleden ging de zeer kundige Delta Lloyd-leveninspecteur met pensioen. Op hem kon ik altijd rekenen. Hij was even ingenomen met een grote post als met een kleine post. Van hem was de gevleugelde opmerking: “Van vele kleine borreltjes kan je ook dronken worden”. Na zijn pensionering werd mij medegedeeld dat ik voortaan een accountmanager Binnendienst kon bellen als ik vragen had.
Ik werd jaarlijks voorzien van een tarievenboekje schade, kreeg een informatiebulletin en had een CD-offertesysteem Levensverzekeringen om op mijn computer te installeren. Dat was alles.
Dan schrijft Delta Lloyd mij eind juli 2003, dat het aanhouden van een agentschap een kostbare zaak is, zowel voor u als voor ons. Dat Delta Lloyd voor zichzelf mijn agentschap een kostbare zaak vindt, vind ik al merkwaardig, maar het is tekenend voor haar arrogantie, dat zij ook voor mij spreekt: alsof ik het ook een kostbare zaak vind. Ik verdien provisie op elke gesloten verzekering, waar ik hard voor werk, maar het helaas – naast alle problemen die de markt al kent – moet doen met zulke partners.
Deuk opgelopen
Bewust heb ik eerder de datum 30 juli 2002 genoemd, want toen begon de misère met DL pas goed. Een klant vroeg begin juni 2002 een verhoging van zijn bestaande hypotheek aan. Toen ik na enige tijd met Delta Lloyd belde, kreeg ik te horen, dat de aanvraag terzijde was gelegd, omdat ik op lijst stond met tussenpersonenwaar geen zaken meer mee gedaan werd. Volstrekt onverwachts hoorde ik dat. Een bestaande klant, die via mij in 1993 zijn hypotheek bij Delta Lloyd heeft gesloten, kan men toch niet laten vallen, afgezien nog van de jarenlange relatie tussen Delta Lloyd en mij? Daar had men wel begrip voor. De zaak werd opgenomen met een collega en men zegde mij toe, dat de offerte alsnog uitgebracht zou worden.
Er was enige haast bij, zodat ik na circa een week wederom maar eens naar Delta Lloyd belde. Ik kreeg weer hetzelfde verhaal te horen: ik stond op een lijst van tussenpersonen waar geen zaken meer mee gedaan werd. Er was gewoon niets veranderd. Maar weer zou de offerte uitgebracht worden. Aangezien mijn vakantie voor de deur stond vroeg ik of zij de offerte dan rechtstreeks naar mijn cliënt wilden sturen.
Tijdens mijn vakantie belt mijn cliënt naar Delta Lloyd om te vragen waar de offerte blijft. Delta Lloyd presteert het om tegenover mijn cliënt te vertellen dat ik geen tussenpersoon ben. Delta Lloyd noemt zelfs een naam van een ander assurantiekantoor, waar verzekerde zich beter toe kan wenden .
Gelukkig wordt mijn cliënt ook kwaad op de verzekeraar en eist per omgaande een offerte. De offerte is toen uitgebracht en de lening is verstrekt. Toch heeft mijn positie bij de klant een deuk opgelopen. Deze handelwijze van Delta Lloyd zal ik nimmer meer vergeten.
Over en sluiten
Naderhand heb ik contact met Delta Lloyd opgenomen met de vraag wat mijn positie was en waarom zij mij niet eerder schriftelijk op de hoogte hebben gebracht van hun beleid. Een excuus kon er niet af, maar Delta Lloyd schreef mij een brief, waarin het nieuwe distributiebeleid werd toegelicht. Ik zou binnenkort benaderd worden om tot beëindiging van de samenwerking te komen. De enige reden, die ik kan bedenken is het feit dat ik in 2002 geen levenposten heb gesloten en zodoende niet interessant meer ben.
Eind juli 2003 ontvang ik vervolgens de brief over ” bevriezing van de samenwerking per heden “,zoals duizend anderen die ook gekregen hebben. Uiteraard heb ik sinds mijn aanvaring met Delta Lloyd in 2002 een aantal verzekeringen overgesloten. Het aantal posten in portefeuille vermindert sindsdien, maar zelfs met deze slechte verstandhouding heb ik het afgelopen jaar nog drie posten gesloten, waaronder een opstalverzekering van een groot historisch pand in Leiden begin 2003. Dus toch nog meer posten dan in het artikel van het AM stond en eind juli 2003 nog steeds op zestien à zeventien handen te tellen.
De laatste brief van juli 2003 was echter de druppel, die de emmer deed overlopen. Nu is het kort samengevat: over en sluiten = oversluiten. Als dit is wat Delta-Lloyd wil, denk ik dat hun ex-inspecteur Leven indertijd volkomen gelijk had. Delta Lloyd heeft blijkbaar teveel van die kleine borreltjes op en verkeert thans in dronkenschap(verstandsverbijstering). Helaas begrijp ik nu pas hoe ik de opmerking van de leveninspecteur had moeten interpreteren.”
Assurantiekantoor mr. G. van Elst, Voorschoten.

Reageer op dit artikel