nieuws

Van Kampen in conflict met zorgverzekeraar CZ

Archief

Assuradeur Van Kampen beraadt zich op juridische stappen tegen zorgverzekeraar CZ. De onenigheid gaat over polissen die via Van Kampoen zijn aangebracht. Van Kampen heeft de samenwerking inmiddels gestaakt.

De Van Kampen Groep – die samenwerkt met 1.600 tussenpersonen – sloot begin oktober 2002 een samenwerkingsovereenkomst met zorgverzekeraar CZ. “Er waren direct al verschillen van inzicht over de betekenis van onze samenwerking”, zegt Paul Boon, directeur van Van Kampen. “Ten eerste bleek CZ niet bereid bestaande polissen over te sluiten. Het argument is, dat deze polissen zijn verkregen uit direct-writing en dat CZ daar zelf moeite voor heeft gedaan. Dat vind ik geen goed argument. Het ging in de regel om gevallen waarbij het betreffende gezin alle verzekeringen bij de, met ons samenwerkende, tussenpersoon had lopen, met uitzondering van de CZ-verzekering. CZ beroept zich op de volgende bepaling in onze overeenkomst: ‘Het is de tussenpersoon niet toegestaan de reeds bestaande CZ-verzekerden over te schrijven naar de portefeuille, tenzij op initiatief en met opgave van reden door de CZ-verzekerde’. Uiteraard is de oversluiting gebeurd met goedkeuring van de verzekerde en ik vind het een academische discussie of de verzekerde of de tussenpersoon dat moet meedelen aan CZ. Al met al onderkent CZ de toegevoegde waarde van het intermediair.”
“Ten tweede”, zegt Boon, “wilde CZ aangebrachte collectiviteiten niet plaatsen op ons agentschap. CZ vindt het te omslachtig dat collectiviteiten die door een tussenpersoon zijn aangebracht via ons lopen en wil uitsluitend de collectiviteit plaatsen bij de tussenpersoon zelf. Dat betekent dat die tussenpersoon een agentschap krijgt en dat hij dus ook de individuele polissen niet meer via ons laat lopen. Op deze wijze heeft de samenwerking voor ons dus geen zin meer.”
Van Kampen heeft de samenwerking opgezegd. “Er kunnen geen nieuwe verzekeringen meer worden ondergebracht. Het betrokken intermediair is hiervan inmiddels op de hoogte gebracht.”
CZ
“Van Kampen heeft bij de onenigheid onder meer gerefereerd aan de Wabb”, stelt CZ. “Wij houden ons wel degelijk aan die wet. Als een verzekerde wil overstappen van de ene naar de andere tussenpersoon, werken wij daar uiteraard aan mee. De Wabb regelt echter niet de overstap van een rechtstreeks verzekerde naar het intermediairkanaal. Daar willen wij dan ook niet aan meewerken. Dit beleid willen wij strak blijven uitvoeren vanwege de precedentwerking binnen dit kanaal.”
De zin ‘Het is de tussenpersoon niet toegestaan …’ staat ook in andere samenwerkingsovereenkomsten van CZ met tussenpersonen. “Het is echter de eerste keer dat wij daar problemen over hebben.”
“Deze week zullen wij een brief naar van Kampen sturen met een voorstel over de afwikkeling”, zegt CZ. “Van subagenten van Van Kampen hebben wij al aanvragen voor een agentschap gehad. We gaan eerst dit afwikkelen en in februari zien we verder.”

Reageer op dit artikel